Tuesday, February 3, 2015

သမဂၢ (ေက်ာ္သူမိုးျမင့္)

သမဂၢဆိုတာ 
အေမွာင္တစ္ေခတ္လံုး ထြန္းညႇိခဲ့တဲ့ 
သစၥာတရား 
သမဂၢဆိုတာ 
လြတ္လပ္ဖို႔ သူပုန္ထျခင္း 
အႏုပညာ 

သမဂၢဆိုတာ 
ေဒါင္းေသြးနဲ႔ ေရးတဲ့ 
ေတး 
အိုးေဝကဗ်ာ 

သမဂၢဆိုတာ 
ဧရာဝတီ 
ေခါင္းကေန ေျခဖ်ားအထိ စီးဆင္းဆဲ 


သမဂၢဆိုတာ 
အေရးေတာ္ ေဟ့ဆို အျမဲတမ္း 
တပ္ဦးမွာ 

ေဟ့ 
သမဂၢေဒါင္းအလံ 
ဘယ္ေနရာမဆို ထိုက္တန္တယ္ ။ ။ 

ေက်ာ္သူမိုးျမင့္ 

No comments: