Tuesday, February 3, 2015

ပညာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ၄ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပား


အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီးမွ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ 

သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ဘီဘီစီ 

No comments: