Thursday, June 5, 2014

တံတိုင္းကိုၿဖိဳ… (ဂါမဏိ)

စစ္ထြက္တေယာက္ျဖစ္တဲ့ ျပန္ၾကားေရး ဒုဝန္ႀကီးဆိုသူက တပ္မေတာ္သားတေယာက္ေလာက္ကို စည္း႐ံုးႏိုင္ရဲ႕လားဆိုၿပီး ရိသလို ေထ့သလုိ ေျပာသြားတာ ေတြ႔လိုက္ရေတာ့ ဒီလူ႔ႏွယ္ ၄ ႏွစ္တက္ရတဲ့ DSA မွာတုန္းက စစ္ဖက္ဥပေဒေတြ မသင္ခဲ့ရဘူးလား၊ စာေမးပြဲ ဘယ္လိုေအာင္လာၿပီး ေကာ္မရွင္ဘယ္လိုရလာတာလဲ၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးနဲ႔ ထြက္တာဆိုေတာ့ တပ္ရင္းမႉးလည္း လုပ္ခဲ့ဖူးမွာပဲ၊ ကိုယ့္တပ္ရင္းထဲက ရဲေဘာ္ေတြကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရသလဲ မမွတ္မိေတာ့ဘူးလားလို႔ ေတြးစရာေတာင္ ျဖစ္သြားတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ အရာရွိျဖစ္ေစ အျခားအဆင့္ျဖစ္ေစ စစ္သားသူသမွ်ကို လူထုနဲ႔ မပတ္သက္မိေအာင္၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သက္မိေအာင္ စစ္ဘက္ဥပေဒေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားသလို အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔လည္း ကာထားတာ ျဖစ္တယ္။ 


၁၉၅၉ ခုႏွစ္တုန္းကျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၁၉၆၀ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မ ၂၀ တို႔ဟာ တပ္မေတာ္သားေတြကို အလုပ္သမားသမဂၢေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္၊ ဆက္သြယ္ခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႔တခုခုမွာ ပါဝင္ခြင့္ ကူညီခြင့္၊ လူထုဆႏၵျပပြဲ လူထုအစည္းအေဝးေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ တက္ေရာက္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး စာအုပ္ စာတမ္း စာရြက္ ထုတ္ေဝခြင့္၊ ေရဒီယိုအင္တာဗ်ဴးခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္ေတြကို ပိတ္ပင္ထားတယ္။ 

တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ အရဆိုရင္ တပ္တြင္းမွာ စစ္သည္ ၂ ဦး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရင္ေတာင္ စစ္ပုန္ကန္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္အေရးယူလို႔ရၿပီး ေသဒဏ္က်ႏိုင္တယ္။ ပုဒ္မ ၄၀ မွာေတာ့ အထက္အမိန္႔ (ႏႈတ္မိန္႔ပဲျဖစ္ျဖစ္) ကို ဖီဆန္ရင္ ေထာင္ ၁၄ ႏွစ္အထိ ခ်ႏိုင္တယ္။ 

ပုဒ္မ ၄၁ ကေတာ့ ကိုယ့္ဘားတိုက္၊ ကိုယ့္တပ္ဝင္း၊ တပ္စခန္းထဲကေန ခြင့္မဲ့ထြက္ခြာရင္၊ အမိန္႔လုိက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ေထာင္ ၂ ႏွစ္က်ႏိုင္တယ္။ ဂလန္ဂဆန္လုပ္ရင္ေတာ့ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ က်မယ္။ 

ပုဒ္မ ၄၄၊ ပုဒ္မ ၆၅ နဲ႔ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ တို႔ကေတာ့ တပ္ထဲမွာ ‘ေသာက္ျမင္ကပ္ပုဒ္မ’ လို႔ နာမယ္ေက်ာ္တဲ့ ပုဒ္မေတြျဖစ္တယ္။ ပုဒ္မ ၄၄ မွာ အရာရွိ/အရာခံဗိုလ္ေတြကို ‘မိမိအဆင့္အတန္းနဲ႔ မေလ်ာ္ေသာနည္း’ အတိုင္းျပဳမူရင္ တပ္ကေန ထုတ္ပစ္မယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ မေလ်ာ္ေသာနည္းဆိုတာ အင္မတန္ေယဘုယ်ဆန္တဲ့ စကားရပ္ျဖစ္လို႔ အထက္လူႀကီးက အျမင္ကပ္ရင္ကပ္သလို ဒီပုဒ္မကပ္လို႔ရေနတယ္။ ပုဒ္မ ၆၅ မွာေတာ့ ‘စနစ္တက်ရွိျခင္း (ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး) နဲ႔ စစ္စည္းကမ္းကို ထိခိုက္ေအာင္’ လုပ္ရင္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ခ်မယ္လို႔ သိမ္းၾကံဳးေျပာထားတယ္။ 

နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ အရ- နည္းဥပေဒမ်ားထဲ ‘သီးျခားျပ႒ာန္းမထားတဲ့ကိစၥနဲ႔’ ပတ္သက္ရင္ အထက္လူႀကီးက ‘သင့္သလို’ အေရးယူခြင့္ရထားတယ္။ 

ဒီအက္ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒေတြအေပၚမွာ အားျဖည့္ထားတာက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖစ္တယ္။ ပုဒ္မ ၂၀ (ခ) မွာ တပ္မေတာ္ဟာ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကို အရပ္ဘက္ရဲ႕ အထိန္းအခ်ဳပ္အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ စီမံခန္႔ခြဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေနၿပီး ပုဒ္မ ၃၄၃ မွာဆိုရင္ စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရးမွာ တပ္ခ်ဳပ္ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ဟာ ဖိုင္နယ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ ရပ္တည္ထားတယ္။ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း နာမယ္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္လွတဲ့ ပုဒ္မ ၆ (စ) မွာေတာ့ စစ္တပ္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အခန္းက အျမဲပါႏိုင္ဖို႔ အေျခခံမူခ်ထားတယ္။ 

ဒီဥပေဒေတြေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ဆႏၵသေဘာထားအမွန္ကို ဖြင့္ထုတ္ျပႏိုင္ဖို႔ ခက္ေနတယ္။ ျပည္သူနဲ႔တပ္မေတာ္၊ တကယ့္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔တပ္မေတာ္ ထိေတြ႔ဆက္စပ္ႏိုင္ဖို႔ တံတိုင္းႀကီးေတြျဖစ္ေနတယ္။ 

ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးတပ္ေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ေရွ႕တန္းစခန္းထိုင္တပ္ေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရွ႕တန္းျဖစ္လာတဲ့ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး စစ္ေဒသဝင္တပ္ေတြျဖစ္ျဖစ္ တေနရာထဲၾကာလာရင္ လူထုနဲ႔ ရင္းႏွီးသြားမွာစိုးလို႔ဆိုၿပီး ေနရာေတြ ခဏခဏေျပာင္း၊ တပ္ေတြ ခဏခဏခ်ိန္းတာ မဆလ-နဝတ-နအဖ-ၾကံ႕ဖြတ္တပ္ရဲ႕ မူျဖစ္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ ေတြ႔ထိလာတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြ လူထုနဲ႔ရင္းႏွီးတာကို ဗမာစစ္တပ္က အံ့ၾသခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔အထက္အရာရွိေတြ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ တပ္နဲ႔လူထုရင္းႏွီးတာဟာ မေကာင္းတဲ့ကိစၥဆိုတဲ့ အစြဲႀကီး နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း အျမစ္တြယ္ေနလို႔ျဖစ္တယ္။ တပ္နဲ႔လူထု ရင္းႏွီးရင္ ရဲေဘာ္ေတြ စည္း႐ံုးခံရလိမ့္မယ္၊ တပ္ကထြက္ခ်င္စိတ္ မ်ားလာမယ္၊ တပ္ေျပးေတြမ်ားလာမယ္ဆိုတဲ့ တလြဲ စဥ္းစားမႈလည္း ရွိေသးတယ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ႏိုင္ငံေရးမွာဝင္ပါၿပီး လူတြင္က်ယ္လုပ္ေနေပမယ့္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေဝးေစဖို႔အတြက္ လူထုနဲ႔ မရင္းႏီွး မဆက္စပ္မိေအာင္၊ မ်က္စိပိတ္ နားပိတ္ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒေတြ အမိန္႔ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ၿပီး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တားဆီးထားတယ္။ လူထုႏိုင္ငံေရးနဲ႔ေဝးၿပီး စက္႐ုပ္ႏိုင္ငံေရးပဲရွိေအာင္ တပ္တြင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြထဲက အဆင့္မရွိတဲ့ တဖက္သတ္ လံၾကဳတ္ေဆာင္းပါးေတြ၊ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး မိန္႔ခြန္းေတြကိုပဲ ေဟာေျပာပို႔ခ်တာ အပတ္စဥ္မဟုတ္ေတာင္ လစဥ္ လုပ္ခိုင္းတယ္။ 

ေရွးေခတ္ကဗ်ာဆရာ အမတ္ႀကီး လက္ဝဲသုႏၵရရဲ႕ နႏၵိေသနပ်ဳိ႕ထဲက ‘စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ဘယ္လိုသာလည္း၊ စြဲကိုင္လက္နက္ ဘယ္လုိထက္လည္း၊ ျပည္သူ႔ႏွလံုး မသိမ္းၾကံဳးလွ်င္၊ ျပည္သူ႔ခြန္အား မကိုးစားလွ်င္၊ ဓားသြားလည္းေႂကြ၊ လွံလည္းေခြအံ့’ ဆိုတဲ့လကၤာကို စစ္ေက်ာင္းေတြမွာေရာ တပ္ေတြ ႐ံုးေတြမွာပါ ခ်ိတ္ဆြဲထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ ဥပေဒေတြကေတာ့ လံုးဝ ေျပာင္းျပန္ပါ။ ျပည္သူ႔ႏွလံုး သိမ္းၾကံဳးတယ္ဆိုတာ ျပည္သူ႔ဂုတ္ေပၚ ခြစီးၿပီး နဖားႀကိဳးထိုးတာ၊ ျပည္သူ႔ခြန္အား ကိုးစားတာကေတာ့ ေနာက္ကေန ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ၿပီး မိုင္းကြင္း ျဖတ္ေလွ်ာက္ခိုင္းတာ၊ ေပၚတာထမ္းခိုင္းတာလို႔ နားလည္ေနပံုပါပဲ။ 

စစ္တိုက္ရာမွာ ထိေရာက္ဖို႔အတြက္ အမိန္႔စည္းကမ္းေတြ၊ အဆင့္ဆင့္ အထက္ေအာက္စနစ္ေတြ ခ်ထားရတာဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အေျခခံမူလလူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး လူထုနဲ႔အဆက္ျဖတ္ထားတာဟာ ေခတ္သစ္ ႏိုင္ငံတကာစစ္တပ္ေတြမွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ တပ္မေတာ္သားသမဂၢေတြ (စစ္ဖက္ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ) Military Trade Union၊ အက်ဳိးစီးပြားအသင္းအဖြဲ႔ေတြ Interest Groups ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ Civil Society Organizations ေတြနဲ႔အလားတူ စစ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြ Military Society Organizations ကတဆင့္ တပ္မေတာ္သား အခြင့္အေရးေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။ ‘ယူနီေဖာင္းဝတ္ ႏိုင္ငံသား’ ဆိုတဲ့သေဘာတရား ထြန္းကားေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို စစ္ေရးတာဝန္အရ လိုအပ္သေလာက္ပဲ (အေရးႀကီးအခ်ိန္၊ အေရးေပၚအခ်ိန္ေတြမွာ) ကန္႔သတ္ၿပီး တပ္တြင္း အဓမၼလုပ္အားေပးစနစ္၊ တပ္တြင္းကၽြန္စနစ္ေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတယ္။ 

တပ္မေတာ္သားေတြဟာ အထက္အရာရွိႀကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အျဖည့္ခံသတၱဝါမ်ဳိးမျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔မဆိုင္တဲ့ အထက္အရာရွိႀကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးအတၱလိုက္စား အက်င့္ပ်က္မႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔၊ တနည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္တခုလံုးဆိုင္ရာ အာဏာအလြဲသံုးစားစနစ္ေရာ၊ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔တခုခ်င္းအတြင္း အာဏာအလြဲသံုးစားစနစ္ေရာ ပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ တပ္နဲ႔ျပည္သူကိုကန္႔ထားတဲ့ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၊ တပ္မေတာ္နည္းဥပေဒေတြကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႔ လိုပါတယ္။ 

ဒီလို စစ္ဖက္ဥပေဒေတြ အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွ လက္ရွိ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကအစ ၆(စ) အပါအဝင္ ၂၀၀၈ တခုလံုးကို ဒီမိုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအႀကိဳက္ျပင္ဖို႔ အာမခံခ်က္ရွိမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွသာ ဗမာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးေတြ အာမခံခ်က္ရွိမွာျဖစ္သလို အႏွိမ္ခံ အပယ္ခံ အမုန္းခံစစ္သည္ေတြလည္း ဘဝအသစ္တဖန္ေမြးဖြားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ။ 

ဂါမဏိ 
ဇြန္ ၅၊ ၂၀၁၄

No comments: