Wednesday, May 1, 2013

အကိုႀကီးသုိ႔ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ (သုိ႔မဟုတ္) တစုတစည္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းရဲ႕သေကၤတ ဓာတ္ပုံေလးတပုံ (မင္းေဇာ္)

ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာလရဲ႕ ေနာက္ဆုံးပါတ္ထဲမွာ မဂၤလာပဲြေလးတပဲြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီပုံေလးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တခ်ိန္မွာ စာေလးတစ္စ ေရးမယ္လုိ႔ စဥ္းစားထားခဲ့တာ အခု ေရးရေတာ့တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ။ 

ဒီဓာတ္ပုံေလးဟာ မကဒတ ရဲေဘာ္ေလးနဲ႔ မကဒတ ရဲေဘာ္(ရဲေမ)ေဟာင္းမေလးတုိ႔ရဲ႕ မဂၤလာလက္မွတ္ထုိးပဲြေလးပါ။ ဒီမဂၤလာပဲြေလးဟာ မကဒတမွာရိွခဲ့ဖူးတဲ့ ဘက္၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈတုိ႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကုန္ဆုံးၿပီး ေပါင္းစည္းခြန္အား ညီညြတ္မႈနဲ႔ ေရွ႕ခရီးကိုဆက္ေနၾကတဲ့ နိမိတ္ပုံေလးျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။ 

က်ေနာ္တုိ႔ မကဒတ ဟာ ရင္ႏွစ္ျခမ္း ျဗန္းျဗန္းကဲြခဲ့ဖူးတယ္၊ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္ေတြ ေႂကြ လြင့္ ေဝး ထြက္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ၾကဖူးတယ္။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္က တုိက္ပဲြဝင္ ေဒါင္းစစ္သည္ေတြ ဘုမသိ ဘမသိ။ ေတာ္လွန္ေရးတက္ေနခ်ိန္မွာ ၿပိဳကဲြေရးငလ်င္ဗဟုိခ်က္မ ဗဟုိေခါင္းေဆာင္ေတြထဲ ေပၚခဲ့ရတဲ့ အတြင္းေၾက ... ေက်ာင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းထဲက ဖ်က္မရေတာ့မယ့္ အမာရြတ္။ ဗိုလ္ထီး စာသားထဲကလုိ ... ၿပီးပါေစေတာ့ ၿပီးပါေစေတာ့ ပထမနဲ႔ ေနာက္ဆုံးအေခါက္ပါပဲ ...


အဖဲြ႔အစည္းထဲက ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြ သိၾကမယ္။ ေနာ္ေလးဒီ၊ ေမာင္ေမာင္ႀကီးတုိ႔ဆုိတာ မကဒတ တျခမ္းပဲ့ျဖစ္သြားတဲ့ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ဘက္မွာ ရပ္တည္သူေတြ ... တခါ ေမာင္လြမ္းဏီ၊ မင္းေဇာ္တုိ႔ဆုိတာ တဖက္ မကဒတ တျခမ္းရဲ႕ မုိးသီးဇြန္ဘက္က အမာခံေတြ (ဟဟဟ) မင္းမင္းေအာင္ (မကဒတ - ႏုိင္ )၊ ေနမ်ဳိးလး (မကဒတ - မုိး) 

အခုေတာ့ ဒီဓာတ္ပုံေလးထဲမွာ ...... 

သြားေလသူ ကိုေမာင္ႀကီး၊ အမ ေနာ္ေလးဒီတုိ႔ဘက္ျခမ္းမွာ ေနမ်ဳိးေလး ထုိင္လုိ႔ ... ေမာင္လြမ္းဏီ၊ မင္းေဇာ္တုိ႔ဘက္မွာ မင္းမင္းေအာင္ ထုိင္လုိ႔ ... ျပံဳးလုိ႔ ရယ္လုိ႔ ပီတိျဖစ္လုိ႔ ...။ 

... ... ... ... ... 

မကဒတဟာ မုိးထဲေရထဲ အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲေတြထဲမွာ ရင္ျခင္းအပ္ ေက်ာျခင္းကပ္ ေပါင္းစပ္စုစည္းမႈနဲ႔ လူထုဘဝကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီး မၿပီးေသးတဲ့ခရီးကို ဆက္ေနခဲ့ပါၿပီ ....။ မုိးသီး၊ ႏုိင္ေအာင္ဆုိတဲ့ ဘာဟုတ္သလုိလုိ ဘာမဟုတ္သလုိလုိ ကဲြျပားခဲ့ဖူးတာေတြကို ခ်န္ခဲ့ပစ္ခဲ့ၾကၿပီး တေပါင္းတစည္းထဲစိတ္နဲ႔ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ဖုိ႔အတြက္ အတူလက္တဲြေဖာ္ ေတာင္တန္းသား ဒီမုိကေရစီ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေတြေပၚမွာ ရပ္တည္ေနၾကတဲ့ မကဒတ (အေနာက္ပုိင္း)၊ မကဒတ (ေျမာက္ပုိင္း)၊ မကဒတ (ေတာင္ပုိင္း) နဲ႔ မကဒတ (ဗဟုိဌာနခ်ဴပ္ေဒသ)တုိ႔ဟာ မကဒတ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ဗဟုိေကာ္မတီ) ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တစုတစည္းထဲနဲ႔ အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းပိုင္းမွာ အေတြးအေခၚ တုိက္ပဲြဆင္ႏဲြရင္း အလုပ္တာဝန္ပုိင္းမွာ ညီညြတ္ရင္း သြားေနၾကပါၿပီ ...။ 

 ... ... ... ... ... 

မာင္လြမ္းဏီအိမ္နဲ႔ ကိုေမာင္ႀကီးအိမ္နဲ႔က ေဝးလွ ခဲတပစ္အနီးဆုံးမွာ ... သာေရး၊ နာေရး လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး နီးကပ္ဆက္စပ္ေပါင္းစပ္ .... ေမာင္လြမ္းဏီသား ေအာင္ေက်ာ္ဇာနည္၊ မင္းေဇာ္ေကာင္ ပုိင္ထူးအံ့ နဲ႔ ကိုေမာင္ႀကီးသား ဖုိးခြားႀကီး၊ ဖုိးခြားေလးတုိ႔က မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ သူငယ္ခ်င္းေတြ အတူသြား အတူစား အတူလာ အတူဂိမ္းေဆာ့ဖက္ေတြ ...

မေနညက ကိုေမာင္ႀကီးအသုဘ႐ႈဖုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္လာေနတဲ့ ကိုလြမ္းဏီကို လွမ္းၾကည့္ရတာ တခုခုကိုမ်ား စဥ္းစားေနသလား၊ သူလည္း အသက္ရလာ ... က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေျခေထာက္တဖက္လည္း မေကာင္းလွေတာ့ ...

ကိုေမာင္ေမာင္ႀကီး ... ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္ႀကီး !!! 

သခ်ာတယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ ၾကက္မကၽြတ္တဲ့ ေဒါင္းခြပ္တေကာင္ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ...။ 


 

No comments: