Thursday, February 28, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ... အလည္ေရာက္ရွိျခင္း (၃) - ကမာပုလဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ... အျပန္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ အမွတ္မထင္ အလည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီမွ သူ႔ျဖတ္သန္းမႈ၊ သူ႔အႏုပညာ၊ သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ အနည္းငယ္မွ် ကူးဆက္ခံစားမိခဲ့သည္။ အျပည့္အဝ ကူးဆက္ခံစားႏိုင္ခဲ့ပါသည္ဟု ဆိုပါလွ်င္ မ႐ိုးသားရာ က်မည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ သူ႔စကား၊ သူ႔အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ပထမ မ်ဳိးဆက္။ က်ေနာ္တို႔ကား တတိယမ်ဳိးဆက္ ေႏွာင္းပိုင္းေတြ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္ မဆံုေတြ႔ဘူးခဲ့စဥ္က သူ၏ စာမ်ားႏွင့္သာ ထိေတြ႔ခဲ့သည္။ သူ႔စာမ်ား၏ တန္ဖိုးကို အေသအခ်ာ သိလာကာ သူ၏စာမ်ားကို မက္မက္ေမာေမာ ရွာေဖြဖတ္႐ႈခ်င္လာသည့္ စိတ္အာဟာရ ခ်ဥ္ျခင္းကို ေမြးဖြားေပးလိုက္သည္မွာ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု လႈပ္ရွားမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေက်ာင္းသားမ်ားတင္မက ျပည္သူလူထုကုိပါ မ်က္ေစ့ဖြင့္ေပးလိုက္သည္။ မဆလ တေခတ္လံုး သိမ္းဆည္းထားသည့္ သမိုင္းအျဖစ္မွန္ ေနာက္ခံ စာအုပ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္ စာေစာင္မ်ား၊ ေျမေအာက္ထုတ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ကေလးမ်ား လက္ဆင့္ကမ္း ေပၚထြက္လာသည္။ ထိုနည္းတူ ေတာ္လွန္ေရးအေျခခံ ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။


၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ကိုယ္တိုင္ျဖတ္သန္းရသည့္အခါ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို သိခ်င္လာသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို သိခ်င္လာသည့္အခါ တိုက္ပြဲဝင္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သိခ်င္လာသည္။ ကိုေအာင္ဆန္းကို သိခ်င္လာသည္။ ကိုဗဟိန္းကို သိခ်င္လာသည္။ ကိုဗေဆြကို သိခ်င္လာသည္။ ထိုမွတဆင့္ အနီ (သခင္သန္းထြန္း)၊ မုန္တိုင္းထဲမွ သစ္ရြက္ကေလး (သခင္ႏု) ....... ။

သူ၏ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ထုတ္ ႐ုပ္ပံုလႊာစာအုပ္မွတဆင့္ အထက္ပါ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရသည္။ သူ၏ အယ္ဒီတာ စားပြဲ၊ ပန္းႏုေရာင္အိုမွ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ကမၻာ အႏုပညာ ... ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ ကဗ်ာ ...။ ဧရာဝတီ၊ ယန္စီ၊ ေဘာ္လဂါ စာအုပ္မွ သူတို႔မ်ဳိးဆက္၏ ကမၻာ့ ေခတ္ၿပိဳင္ အေတြ႔အၾကံဳ၊ အျဖစ္အပ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးထိုထို ....။

ခ်က္ႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေရး ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဂ်ဴးလိယက္ဖူးခ်စ္၏ ဇနီး ေမာင့္ဂူစတီနာ ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စာေရးဆရာ ညီလာခံတြင္ ဆံုေတြ႔ခဲ့ၾကပံု၊ (ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဂ်ဴးလိယက္ဖူးခ်စ္၏ ႀကိဳးစင္ေပၚက မွတ္တမ္း စာအုပ္ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ေနေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္)။ ပိေတာက္ပန္းကို ခ်စ္သည့္ ခ်ီလီျပည္မွ ေတာ္လွန္ကဗ်ာဆရာ နီ႐ူဒါ ....။

မတ္လ ေတာ္လွန္ေရး ကဗ်ာကို ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ေရးသားခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေလာက အမြန္ ကဗ်ာျဖင့္ သူျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ဗမာျပည္ ေခတ္သစ္စနစ္ကို ပံုေဖာ္ခဲ့သူ။ သူသည္ စိတ္ကူးယဥ္မႈျဖင့္ တဟီတီ ကၽြန္းသို႔လည္း ကဗ်ာဖြဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါေသးသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ရပ္တည္ခ်က္ 

ဆရာ ဒဂုန္တာရာ၊ .... ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားျဖစ္သူ .... သူ၏ သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈ ရပ္တည္ခ်က္သည္ အျပန္လမ္းတြင္ အေတြးထဲ တဝဲငင္ငင္ လုိက္ပါလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားဘဝကလည္း အဖိႏွိပ္ခံဘက္မွ တိုက္ပြဲဝင္ ရပ္တည္သည္။ စာေပ၊ အႏုပညာတြင္လည္း စာေပသစ္ အယူအဆျဖင့္ ေလာက အမြန္ေခတ္ကို ထုဆစ္ဖို႔႔ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဖိႏွိပ္သူ အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထိုျပဌာန္းခ်က္အရ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဘဝကုိ ဆင္းခဲ့ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ဘဝထိုထို ဘက္မွလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ သူယံုၾကည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယံုၾကည္ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အက်ဥ္းက် ခံခဲ့ရေသးသည္။

သူသည္ ဖိႏွိပ္သူ အစုိးရမ်ား၏ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ သမိုင္းဆုတံဆိပ္မ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူေျပာသည့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အမ်ားအေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးျဖစ္သည္။ သူယံုၾကည္သည့္ ဗဟုဝါဒသည္ အဓမၼဖိႏွိပ္ေနသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည္။ သူသည္ ျပည္သူလူထု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုသာ လက္ခံယံုၾကည္သည္။ သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဗဟုဝါဒ၏ အနာဂတ္သည္ ပန္းတိုင္း ဖူးခြင့္၊ ပြင့္ခြင့္ရွိသည့္ ကမၻာေျမ ....။

ဗိုလ္ေနဝင္းက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ဆိုကာ အတုအေယာင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကုိ ၂၆ ႏွစ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ သခင္စုိးက အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟုဆိုကာ သူ၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး မွားပါေၾကာင္း ဗိုလ္ေနဝင္းထံ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။

'ခက္သည္မွာ အတုအေယာင္မ်ားက ႏိုင္ႏိုင္ေနတတ္၏။ အတုအေယာင္တုိ႔က လႊမ္းမိုးတြင္က်ယ္သျဖင့္ လက္ဦးစြန္႔၍ တည္ထြင္သူအစစ္တို႔မွာ ဖံုးကြယ္ျခင္း ခံေနရတတ္၏။ လူထုမွာ အတုအေယာင္မ်ားက ကာထားသျဖင့္ အစစ္ကုိ မျမင္ၾကရေပ' (သခင္သန္းထြန္း - အနီကိုေလ့လာၾကည့္႐ႈခ်က္ - ဒဂုန္တာရာ၏ ရုပ္ပံုလႊာ)

ပထမဆံုး လြတ္ေျမာက္လာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ အလည္ေရာက္ရွိၿပီး ႏွစ္မ်ားမၾကာမီ ဘဝသည္ ယံုၾကည္ရာခရီးသို႔ တဆစ္ခ်ဳိး ခ်ဳိးေကြ႔သြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ သူမ လြတ္ေျမာက္လာသည့္သတင္းကို ေၾကးမံု၊ ျမန္မာ့အလင္းတြင္ ေနာက္တေန႔မွာ ပါလာသည္။ မဖ်က္ဆီးခံရေသးေသာ ပပဝင္းႏွင့္ ဂုဏ္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေ႐ွ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ အေမအို တေယာက္က သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားအား မိုးကာစ ကေလးေပၚ ျဖန္႔ခင္း ေရာင္းခ်ေနသည္။ သတင္းစာ တေစာင္ ၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အေမအိုထံမွ ဝယ္ယူလုိက္သည္။ မွန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာၿပီ။ သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားသည္။

"အေမ ... ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာၿပီဗ်။ သတင္းစာထဲမွာ ပါတယ္"

"ေဟ ... ဟုတ္လား သား"

ထိုစဥ္ ဘဝအေျခအေန ႏြမ္းပါးလွသည့္ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္ လမ္းေဘးေဈးသည္မ်ားကို ဖမ္းဆီးၾကမည့္သူမ်ား ခပ္လွမ္းလွမ္းတြင္ ေရာက္လာၾကသည္။

"ဝမ္းသာလိုက္တာ သားရယ္ ... အဲအဲ ... အေမ ... ေျပးလိုက္ဦးမယ္ သားေရ"

ထိုေန႔နံနက္တြင္ပင္ အေဝးေျပးကားဂိတ္မွ ကားလက္မွတ္ဝယ္ကာ လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားရွိရာ ေတာင္တန္းမ်ားဆီသို႔ ပိုင္းျဖတ္ထြက္ခြာလာခဲ့သည္ ......။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ 

 ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကား ၂၃ - ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ နယ္စပ္ထိုထိုတြင္ ဘဝကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ စာမ်ားကို လက္လွမ္းမီသမွ် ဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့ရသည္။ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သူ၏ ေဆာင္းပါးမ်ား။ သူ၏ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ခံ ေဆာင္းပါးမ်ား။ လံုးခ်င္းစာအုပ္ အျဖစ္ထြက္လာခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ ေလ့လာဖတ္႐ႈခြင့္ရခဲ့သည္။ တိုးျမစ္ စာအုပ္တုိက္မွ ထုတ္ေဝသည္။ အပိုင္း (၁) ဒဂုန္တာရာ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ေရးေသာ ေဆာင္းပါး (၁၂) ပုဒ္၊ အပိုင္း (၂) ထက္ေအာင္ ကေလာင္ခြဲျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး (၇)ပုဒ္၊ စုစုေပါင္း (၁၉)ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ခုႏွစ္ လအလိုက္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္သည္။

ဆရာ ဒဂုန္တာရာ .... ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ က်ေနာ့္ခံစားမႈ (အျမင္ဟုပင္ မသံုးစြဲရဲပါ) ကို က်ေနာ္ ႀကိဳးစားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သူသည္ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး အဖိႏွိပ္ခံ လူထုဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့သူ၊ သူ႔မိတ္ေဆြ သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ပထမလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး တို႔အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ ဆိတ္ဖလူးရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ရာ အရပ္တြင္ သူ႔ကိုယ္သူ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိကာ အႏုပညာတပ္ဦးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သမားတဦး ျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သူ၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တယ္ဆိုတာ ရန္သူကို မိတ္ေဆြဖြဲ႔တာျဖစ္တယ္၊ ရန္သူ+ မိတ္ေဆြ= ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သူ႔မွာ မုန္းသူမရွိ၊ ခ်စ္သူသာရွိ၊ ရန္သူမရွိ၊ မိတ္ေဆြသာရွိ ဟူေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကုိ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ သူ႔တြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္တည္ခဲ့၊ ရပ္တည္ဆဲျဖစ္သည့္ အဖိႏွိပ္ခံ ဘက္ရွိေနသည္ကိုး။

သူသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ ကုိရီးယား-ျမန္မာ မိတ္ေဆြျဖစ္ အသင္းတြင္ ဒုဥကၠ႒ စသည္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တက္ႂကြေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္က ဆိုဗီယက္႐ုရွတပ္မ်ား ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံအေပၚ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္သည္ကို သူသည္ အတိအလင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယား ျပည္တြင္းစစ္ကို လက္မခံ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ ရပ္တည္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ကုလသမဂၢသည္ သူ႔ပဋိဥာည္စာတမ္းကို သူကိုယ္တိုင္ ေဖာက္ဖ်က္ကာ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္မွ ဝင္တုိက္ေပးသည္ကုိ သူက လက္မခံ၊ ကန္႔ကြက္သည္။ တဖန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားကို ဗံုးခြဲသတ္ျဖတ္သည့္အေပၚ ေျမာက္ကုိရီးယားလုပ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ကိုရီးယားအေပၚ ေစတနာမွာ တအူတံုဆင္း ညီေနာင္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္စြာေပါင္းစည္းေရးပင္ျဖစ္သည္။

ဆရာ၏ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ေဆာင္းပါးမ်ားက ေပးေသာ ဆရာ့အျမင္၊ ယံုၾကည္ခ်က္တို႔မွာ ဘက္ရွိပါသည္။ အမွန္တရားဘက္၊ ေမတၱာတရားဘက္၊ အဖိႏွိပ္ခံ လူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား ဘက္အတြက္ျဖစ္ သည္ဟု ခံစားရသည္။ ဆရာ၏ ရန္သူကို မိတ္ေဆြလုပ္ေရးသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ရန္သူ႔လူ ကိုယ့္ဘက္ပါေရးႏွင့္ အႏွစ္သာရ တထပ္တည္း က်ေနသည္ဟု ျမင္သည္။ ရန္သူထံ တဖက္သတ္ အညံ့ခံ ေစ့စပ္ေရးလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ယံုၾကည္သည္။

သူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ သမိုင္းေခတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနသူ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ႀကီးတို႔သည္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမ မခံေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို သူ႔ေဆာင္းပါးမ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ေနသည္။ သူႏွင့္ ျမန္မာ၊ ကမၻာ အဖိႏွိပ္ခံ လူထုႀကီး၏ ေရာက္ရွိခ်င္သည့္ အနာဂတ္ပန္းတိုင္သည္ ျပည္သူလူထု အစုိးရေသာ ေခတ္၊ စနစ္ဆီသို႔ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး၊ ညီညြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး ....

၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တခုတြင္ျဖစ္သည္။ VOA အသံလႊင့္ဌာနက စီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ၈၈၈၈ အမွတ္တရ စကားေျပာ အသံလႊင့္အစီအစဥ္တြင္ ဆရာ ဒဂုန္တာရာ၊ လူထု ဦးစိန္ဝင္း ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ဦး၀င္းႏိုင္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း အသံလႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအသံလႊင့္ရာတြင္ ဆရာဒဂုန္တာရာက သူ႔သေဘာထား၊ သူ႔အျမင္ကို ခုလိုေျပာခဲ့ပါသည္ ....

"က်ေနာ္ကေတာ့ဗ်ာ က်ေနာ္ တေလွ်ာက္လံုး ေျပာခဲ့သလို ညီညြတ္ေရး ... ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပဲဗ်။ ညီညြတ္ေရး ... ရွိမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမယ္ ... ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမွ လြတ္လပ္ေရး ... ဒီမိုကေရစီေရး ... ရွိႏိုင္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သမိုင္းဆိုတာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ကိုယ္ မျဖစ္ခ်င္တာလည္း ျဖစ္ရတယ္ ... ျဖစ္တတ္တယ္ ...."

ေနာက္တေန႔ စစ္အုပ္စု၏ ေရဒီယိုမွ သတင္းစာအာေဘာ္ပုိင္းတြင္ ဆရာ ဒဂုန္တာရာ၏ အထက္ပါ VOA အသံလႊင့္ခ်က္ကို ဆတ္ဆတ္ခါ နာကာ ေအာက္တန္းက်က် တံု႔ျပန္ထားသည္ကို နားေထာင္လိုက္ရပါသည္။ ေၾသာ္ .... စစ္အာဏာရွင္ဟာ ဘာလုိ႔မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖိုးအိုတဦးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သမိုင္းအျမင္ကို သိပ္ၿပီး ေၾကာက္ေနရပါသလဲ ...... ။ ။

ကမာပုလဲ 
၁၅၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁။

စာကုိး။ ။ ႐ုပ္ပံုလႊာ၊ ဒဂုန္တာရာ။
ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဒဂုန္တာရာ။


 

No comments: