Friday, September 2, 2016

ကြန္ျမဴနစ္ဆိုတာ (ဒဂုန္တာရာ)

လူငယ္လည္း ျဖစ္ရမည္၊ အဝတ္အစား ခပ္စုတ္စုတ္ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းႏွင့္၊ (ဒါမွပစၥည္းမဲ့ သရုပ္ေပၚေပမည္ကိုး) ေမာ္ေတာ္ကားခန္႔ခန္႔၊ ဆိုဖာ၊ အိုက္စကရင္ႏွင့္ ကိတ္မုန္႔၊ စႏၵယား စသည္တို႔နွင့္ မနီးစပ္ရ။ (ေတာေအာင္းေနႏိုင္က ပိုေကာင္းမည္) အၾကမ္းပတမ္း လက္နက္ကိုင္ထႂကြမႈကို လိုလားသူ။ ေယဘူယ် လူအမ်ားက ကြန္ျမဴနစ္ဆိုလွ်င္ ဤသို႔ဘဲဟု ေအာက္ေမ့လ်က္ရွိၾကသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ဆိုသူမွာလည္း စင္စစ္၊ ေသြးႏွင့္သားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သတၱေဗဒ အေကာင္အထည္ လူပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူဆိုသည္မွာ တဏွာေပမကို မပယ္ႏိုင္သူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို ေတာင့္တေသာ ေသြးစိတ္သားစိတ္၊ မိမိသာလွ်င္ တြင္က်ယ္ခ်င္ေသာ အတၱစိတ္၊ တခါတရံ အေမွာင္ကဲ့သို႔ မိုက္မဲတတ္ေသာ ေမာဟစိတ္ စသည္တို႔နွင့္ ျပည့္စံုေသာ လူပင္ ျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာဆရာႀကီး ေဒါက္တာဂ်ဳတ္ ေျပာသကဲ့သို႔ 'လူသည္ မိမိသာ လူတြင္က်ယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပလိုသည္' ဆိုေသာ လူပင္ျဖစ္သည္။ လူဆိုသည္မွာ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အတူတူခ်ည္းပဲ ျဖစ္သည္။


သို႔ေသာ္၊ သို႔ေသာ္…. လူေတြထဲမွာဘဲ လူညံ့၊ လူေတာ္၊ ပညာတတ္၊ ပညာမဲ့ စေသာ အေသြးအေရာင္ ကြဲျပား ျခားနားတာေတြကား ေရာေထြးရွက္လိမ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ရာကား၊ မိုက္မဲတတ္၊ လိမၼာတတ္၊ ည့ံတတ္၊ ေတာ္တတ္ေသာ လူမ်ားကိုသာ ေတြ႔ျမင္ေနသည္။ သည္အထဲ ကြန္ျမဴနစ္ ဆိုသူလည္း လူ၊ အျခားသူေတြလည္း လူပင္မဟုတ္ေလာ။ ဒါကိုပဲ ျမင္သည္။

သို႔ရာတြင္၊ ကြန္ျမဴနစ္ဆိုသူသည္ကား တခုကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သူျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ႏိုင္ရန္ လူ႔အတၳဳပၸတၱိ ရာဇဝင္၊ လူ႔အေတြးအေခၚ အဘိဓမၼာ၊ လူ႔ေနမႈ ထိုင္မႈ ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒ စသည္တို႔ကို ကမၻာဦးရာဇဝင္ေပၚစမွ ယေန႔ အႏုျမဴေခတ္အထိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သိရွိ နားလည္ရေပမည္။

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ကားလ္မာက္စ္က ေဖာ္စပ္ခဲ့၏။ ကားလ္မာက္စ္သည္ အဂၤလိပ္ႏိုင္ငံေရး ေဘာဂေဗဒပညာ၊ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး နိသွ်ပညာ၊ ဂ်ာမန္ ရုပ္ပိုင္း အဘိဓမၼာ စသည္မ်ားကို သူ႔အျမင္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆိုတာကို ေဖာ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔ အရင္ေခတ္ကလည္း လူ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ား ကို မွီး၍ အေတြးအျမင္မ်ား ရွိခဲ့ေပမည္။ သို႔ေသာ္ သူက အားလံုးကို ရွာေဖြစူးစမ္းကာ ယထာဘူတ စနစ္တက် သိပၸံပညာရပ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ လီနင္က မာက့္စ္၏ဝါဒကို ေလ့လာကာ တဖန္ စူးစမ္းၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္လိုက္၏။ ရုရွားျပည္ႀကီး ကို ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေထာင္လိုက္၏။ သူ၏ နိသွ်ကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ၿပီး လီနင္ဝါဒဟု ေခၚၾက၏။ ေနာက္တဖန္ စတာလင္က ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ လက္ေတြ႔ လုပ္ကိုင္၏။ ထိုနည္းကိုပင္ 'စတာလင္ဝါဒ' ဟု ေခၚစျပဳေပၿပီ။

ကမၻာဦး သမတေခတ္က အႏုျမဴေခတ္အထိ၊ လူ႔ေနထိုင္မႈ စသည္တို႔၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ားကို စနစ္က်က် မွန္ကန္စြာ ေလ့လာရႈၾကည့္ၿပီးမွ ေရွ႔ကို ဘယ္လိုနည္းျဖင့္ ဘယ္လိုလုပ္လွ်င္ ဘယ္လိုေခတ္ကို ေရာက္မည္ဟု ၾကံဆေတြးေခၚကာ ယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ျခင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ ျဖစ္ေလသည္။

ေလာကတြင္ ထမင္းရက္ခ်န္ စားေနရသူႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားဖိတ္၍ ေန႔လည္စားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းေကၽြးေမြး ေနႏိုင္သူ၊ လက္ထဲတြင္ ႏွစ္ျပားမွ် ျပည့္ေအာင္မရွိသူႏွင့္ အပိုေရႊဒဂၤါး ကုေဋတရာကို ဘဏ္တြင္အပ္ထားသူ စသျဖင့္ ကြာလွမ္းလွေသာ အဆင့္အတန္းကို အဘယ္ပံု သမေအာင္ လုပ္မည္လဲ။ ေလာကဓါတ္ပညာ ထြန္းကားေနသည့္အက်ိဳးကို လူတိုင္းခံစားႏိုင္ေအာင္ အဘယ္ပံု လုပ္မည္လဲ စေသာ လူ႔ ေလာကႀကီးဝယ္ မညီမွ်မႈ၊ အလြန္တရာ ကြာလွမ္းမႈတို႔ကို ေျဖစြမ္းႏိုင္မည့္ အေျဖကို ရွာသူတို႔သည္ ကြန္ျမဴနစ္နိသွ်ႏွင့္ သြားေတြ႔ၾကေပသည္။

ဥပမာ- တိုင္းျပည္တြင္ လူ ၁၀၀ ရွိသည္ ဆိုၾကပါစို႔။ ထိုျပည္၏ တေန႔ဝင္ေငြသည္ ၁၀၀ က်ပ္ ဆိုၾကပါစို႔။ လူ ၁၀ ေယာက္မွာ ဓနရွင္မ်ားျဖစ္၍ သူ၏ အလုပ္သမား လယ္သမားမ်ားကို လုပ္ခိုင္းရာမွ ၈၀ က်ပ္ ရ၏။ (ပ်မ္းမွ်ေၾကး တဦးလွ်င္ ၈ က်ပ္) က်န္ လူ ၉၀ ၏ ဝင္ေငြမွာ ၂၀ က်ပ္ ျဖစ္ေပမည္။ (ပ်မ္းမွ်ေၾကး ၄ ပဲ ျဖစ္၏) ဤကဲ့သို႔ မညီမွ်ေသာ ဂ က်ပ္ႏွင့္ ၄ ပဲကို အဘယ္ပံု သမေအာင္ လုပ္မည္လဲ။ လူ ၁၀၀ လံုး အလုပ္ လုပ္၍ ဝင္ေငြ ၁၀၀ ရသည္ဆိုလွ်င္၊ တဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေၾကး ၁ က်ပ္ ရၾကေပမည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဤသေဘာသို႔ ေရာက္ေအာင္ က်ိဳးစားသူသည္ ဆိုရွယ္လစ္ ေဘာဂေဗဒ သေဘာကို ယံုၾကည္ႏိုင္ေပမည္။

ဆိုရွယ္လစ္နွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မွာ ပဌမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ဖူးၿပီးမွ သီးပြင့္ရသကဲ့သို႔၊ ၁ ၿပီးမွ ၂ လာရသကဲ့သို႔၊ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္သို႔ ကူးေျမာက္ရေပမည္။

တန္းတူညီမွ်ျခင္းကား မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ လီနင္ကလည္း ဤသို႔ ေျပာခဲ့ေပသည္။ တခါက အဂၤလိပ္ အဘိဓမၼာဆရာႀကီးတဦးက ေျပာခဲ့ေပသည္။ 'ဆိုရွယ္လစ္လုပ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ မညီမညာရွိေနတဲ့ ေျမျပင္ကို ညွိေပးရတာပဲ။ ေတာင္ကမူစာကေလးကို နဲနဲႏွိမ့္ ျဖိဳခ်၊ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းကို ေျမနဲ႔ ဖို႔တင္၊ အဲဒါပါပဲ။ တေျပးညီေနေအာင္ လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး'

သူေျပာသကဲ့သို႔ပင္ ကမၻာရွိ လူ႔ေနမႈ ထိုင္မႈ စနစ္ႀကီးကို သမေအာင္ ညီေအာင္ ညွိေပးျခင္းသည္ ဆိုရွယ္လစ္လုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဆိုဗီယက္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ေဆာင္ပုဒ္တခုမွာ "သူ႔ထံမွ သူ႔အရည္အခ်င္းအေလ်ာက္ အလုပ္ကိုရ၍၊ သူလိုတာ (ေနမႈထိုင္မႈ) ကို သူ႔အား ေပးရမည္" ဟု ျဖစ္သည္။ အခ်ုဳပ္မွာ လူတိုင္း အလုပ္လုပ္ရ၍၊ လုပ္သေလာက္ စားရေပမည္။ တံျမက္စည္း လွဲတတ္သူကလည္း လမ္းအမိႈက္ ရွင္းလင္းေပး၍၊ ဆရာဝန္ကလည္း ျပည္သူအတြက္ ေဆးစပ္ေပးၿပီး ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဝဝလင္လင္ စားႏိုင္ ေနႏိုင္ေသာ ေနမႈထိုင္မႈကို ရရွိၾကေပသည္။

ဤကား အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ သေဘာမ်ား ျဖစ္၏။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၏ အႏုပဋိေလာမ၊ ရုပ္ပိုင္းရာဇဝင္၊ ရုပ္ဝါဒ စေသာ သေဘာတရာမ်ား ရွိေသး၏။ ဤအေတြးအေခၚမ်ားကို- သိရွိနားလည္ ယံုၾကည္ႏိုင္ရန္၊ လူ႔ရာဇဝင္၊ အဘိဓမၼာ၊ ေဘာဂေဗဒ စေသာ ပညာအေျခခံမ်ား ရွိရေပမည္။ ဤအေျခခံရဘို႔ ေတာ္ေတာ္တတ္သိ နားလည္ရေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္၊ အထက္တန္းပညာတတ္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဆံၾကေပ၏။ တကၠသိုလ္မွ ကမၻာေက်ာ္ ပါေမာကၡမ်ား၊ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ဆံၾကေပ၏။

ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ေရးေသာ သခင္သန္းထြန္း - အနီကို ေလ့လာၾကည့္ရႈခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။ 


No comments: