Sunday, March 22, 2015

နယ္စပ္ေက်ာ္လာတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ (လွေက်ာ္ေဇာ)

တ႐ုတ္ျပည္-ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ေသာၾကာေန႔က ဗံုးၾကဲခံရမႈအတြင္း တ႐ုတ္ ၅ ေယာက္ ေသဆံုးရၿပီး ၈ ေယာက္ ဒဏ္ရာရမႈအေပၚ ျမန္မာဘက္က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း တနဂၤေႏြေန႔က အတိအလင္း ေျပာလာပါတယ္။ 

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း ကိုးကန္႔တပ္ (MNDAA)နဲ႔ အစိုးရတပ္အၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဋိပကၡမ်ားကေန ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ား စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ား အရပ္သားေသေက်မႈမ်ား စတာေတြ တ႐ုတ္ျပည္လို အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားအထိပါ ဝင္တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အလြန္အကဲဆတ္တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢလို၊ ေအ-စီ-ယမ္လို ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ့နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ ဝင္ေရာက္ျဖန္ေျဖႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အယင္အပတ္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သလိုပါပဲ။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတာေတြဟာ ျမန္မာဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းက လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား အက်ဳိးအျမတ္မညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာတဲ့ ျမန္မာျပည္တြင္းေရး ျပသာနာသာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ထူးျခားမႈအရေရာ သဘာဝ သယံဇာတေပါမ်ားမႈ အေနအထားအရေရာ ျမန္မာျပည္တြင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ေနႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ပဲ ဒီေျမာက္ပိုင္းက တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္ သည္းသန္လာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအၾကား အတိဒုကၡေရာက္မႈမ်ား (humanitarian crisis) က်ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ပိုဆိုးဝါးသြားႏိုင္တာကေတာ့ တိုင္းျပည္အေနနဲ႔ က်ဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းထဲဝင္သြားႏိုင္ၿပီး အမ်ဳိးသားပံုရိပ္လည္း ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းထဲ ဝင္ဆန္႔ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြလည္း အလဟသ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ျပင္ပအင္အားစုမ်ားရဲ႕ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အတိုက္အခိုက္မ်ားအတြင္း ၾကားညႇပ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးသာလွ်င္ ဒီပဋိပကၡေတြ ၿငိမ္းေအးေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အကူအညီေတြ ေပးသင့္ပါတယ္။ 

ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကီလိုမီတာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ နယ္န္မိတ္ဆက္စပ္ေနရတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္အဖို႔ ဒီျမန္မာျပည္တြင္း စစ္ေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနရပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ေလျပင္ပိုင္နက္အတြင္း ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ၿပီး ဗံုးၾကဲခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေလတပ္က တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကင္းလွည့္ေနရၿပီး တ႐ုတ္နယ္ေျမထဲ ျမန္မာေလယဥ္ေတြ ဝင္ေရာက္မလာႏိုင္ေအာင္ တားဆီးသတိေပးမယ္လို႔ ေျပာၾကားထားရပါတယ္။

ဒီနယ္ျခားေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးမ်ား အေတာ္ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံပိုက္လိုင္းရဲ႕ လံုျခံဳေရးေတာင္ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္း တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေရာ၊ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အဆိုျပဳထားတဲ့ ဘဂၤလာဒက္ရွ္-တ႐ုတ္-ျမန္မာ-အိႏိၵယ စီးပြားေရး စႀကၤလမ္းႀကီးေရာ လံုျခံဳေရးအရ အႏၱရယ္ေရာယ္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးဟာလည္း ပိုမို ထိခိုက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရအေနနဲ႔ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ (smart) သံခင္းတမန္ခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ တျခား အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ဆံရာမွာ အလြန္ စိတ္ရွည္ သည္းညည္းခံခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈလုပ္ဟန္ေတြ လုပ္ျပေပမယ့္ တခါတရံမွာ သူတို႔တေတြရဲ႕ တ႐ုတ္အႏၱရာယ္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမ်ားကို ေရာ့နည္းသြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့႐ံုမက သူတို႔တေတြက တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ေဒသတြင္းတိုးတက္လာတဲ့ အင္အားတရပ္ရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အက်ဳိးစီးပြားေတြကိုေတာင္ တမင္သက္သက္ လစ္လွ်ဴ႐ႈမႈေတြေတာင္ ရွိလာေနပါတယ္။ 

ဒါေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္အေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ တရားဝင္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား တိတိက်က် ကာကြယ္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ တြန္းအားမ်ား ေပးသင့္ပါတယ္။ ပိုအေရးႀကီးတာကေတာ့ နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပတ္ျပတ္သားသား သတ္မွတ္ရန္နဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္လာသမွ်ေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ။ 

လွေက်ာ္ေဇာ 

(18-3-2015 China Daily မွ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ထားပါတယ္) 

No comments: