Tuesday, March 10, 2015

ေဒါင္းဖမ္းတဲ့ ပြဲ - ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)

ေက်ာင္းေျမမွာ 
အေလာင္းေတြထပ္ 
ေဒါင္းေတြ သတ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းအစဥ္။ 

ေသႏိုင္႐ုိးတဲ့လား 
ေဒါင္းမ်ဳိးဆိုတာ ျဖတ္ဖ်က္မရတဲ့ 
သမဂၢရဲ႕ ေသြး သမိုင္းဝင္။ 

ေတာ္လွန္တဲ့ ေႏြသမိုင္းကို 
အေမြ႐ုိင္းေအာင္ အာဏာသုံး 
မာယာဖုံးပါလို႔ ညြတ္ကြင္းဆင္ 
ဇြတ္ အတင္းဝင္ ႐ိုက္ႏွက္ဆြဲ။ 


ဖိႏွိပ္သူတို႔ သမိုင္းမပ်က္ 
႐ိုင္းခ်က္နာ အ႐ုပ္ဆိုးေအာင္ 
မုဆိုးေတြ ေက်ာင္းအျပင္လမ္းမွာ 
(ရက္ရက္စက္စက္) 
ေဒါင္းအရွင္ဖမ္းတဲ့ ပြဲ။ ။ 

ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း) 

No comments: