Wednesday, January 21, 2015

စတုတၳေအာင္လံ (ေမာင္လြမ္းဏီ)

မနက္ျဖန္ 
အာခံကာ ခ်ီမတဲဲ့ 
ေမာင္ေက်ာင္းသားရဲ႕ တပ္ဦး စံ။ 

စတုတၳသပိတ္၊ စတုတၳတိုက္ပဲြ 
လိုက္ရဲသူ လက္ခ်င္းတဲြ 
ခိုင္ျမဲတဲ့ သံႏိၷ႒ာန္ ဖိုးသခင္ထံ 
အပ္ႏွံထားသည္တဲ့ 
ထီမထင္ေက်ာင္းေတာ္သားေတြရဲ႕ ႏွလံုးရည္။ 


ပုလိပ္မေၾကာက္လို႔ 
သပိတ္ေမွာက္တယ္၊ 
အပစ္အခတ္နဲ႔ 
စစ္တပ္မေၾကာက္လို႔ 
သပိတ္ေမွာက္တယ္၊ 
လူ႔ေအာက္မက်ေအာင္ 
သပိတ္ေမွာက္တယ္၊ 
ပညာေရးကို၊ ထြင္ကာေရးဖို႔ 
သပိတ္ေမွာက္တယ္။ 

အေရးေတာ္ပံု သူပုန္ထဖို႔၊ 
သပိတ္ေမွာက္တယ္။ 
အေရးၾကံဳၿပီ 
အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။ ။ 

(စတုတၳသပိတ္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသို႔) 

ေမာင္လြမ္းဏီ 

၁၆ - ၁၁ - ၂၀၁၄ 
အမ်ဳိးသားေအာင္ပဲြေန႔ 

 

No comments: