Wednesday, January 14, 2015

ဘယ္သူကူၿပီး ထူေပးႏိုင္မွာလဲ (ခင္ၿငိမ္းသစ္)

ေဆာင္းရာသီဆိုေပမယ့္ ညေန ၃ နာရီ ေနအပူရိွန္က ေတာက္ေလာင္ေနဆဲ။ ျပင္းျပသည့္ အပူရိွန္ေအာက္တြင္ ေရႊျပည္သာ ထန္းေျခာက္ပင္လမ္းမႀကီးေပၚမွာေတာ့ ဆိုက္ကားေတြ၊ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီေတြ၊ ေဈးဝယ္ေတြ၊ ေဈးသည္ေတြက ပ်ားပန္းခပ္မွ် ႐ႈပ္ေထြးလ်က္။ 

စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ား၊ ကုန္စံုဆိုင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထည္ထည္ဝါဝါရိွေနသည့္ ထန္းေျခာက္ပင္လမ္းမထက္တြင္ အဝတ္အစား ႏြမ္းဖတ္ဖတ္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူမ်ားလည္း မရွားလွ။ ဟိုေငးသည္ေငးႏွင့္ ေပ ၅၀၀ ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ အိမ္ႀကီး၊ အိမ္ေကာင္း၊ ဆိုင္ႀကီး ဆိုင္ေကာင္းေတြကို မေတြ႔ရေတာ့။ သက္ကယ္မိုး၊ ဝါးခင္း၊ ဝါးထရံကာထားသည့္ ၁၀ ေပလည္ မရိွတရိွ အိမ္မ်ားစုထားသည့္ အိမ္တမ္းရွည္ေတြကိုသာ ေတြ႔ရေတာ့သည္။ 

ထိုရပ္ကြက္ကေလးကို သဲကြင္းေက်းရြာဟု ေခၚၾကၿပီး ျမန္မာျပည္အတြင္းရိွ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ အဆင္းရဲဆံုး လူတန္းစားမ်ား အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေနၾကရေသာ ရပ္ကြက္ဟု ေခၚဆိုလို႔ရမည္ထင္သည္။ ထိုရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသူအမ်ားစုမွာ ေနရာ အတည္တက်မရိွၾကဘဲ အလုပ္အကိုင္ရိွရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္သူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး အုတ္၊ သဲသယ္ျခင္း၊ ပုဇြန္စက္႐ံုတြင္ ပုဇြန္ေခါင္းေႁခြျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းၾကသည္။ 


ထိုအိမ္တန္းရွည္မ်ားအလြန္ တဲစုစုတို႔ၾကားထဲတြင္ အုတ္တံတိုင္းမ်ားကာရံထားသည့္ အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အဦတစ္ခု ရိွေနပါသည္။ ထိုအေဆာက္အဦေရွ႕တြင္ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ဟု ကမၸည္းထိုးထား၏။ ထိုအေဆာက္အဦကို အစိုးရက အကုန္အက်ခံကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အုတ္သဲေက်ာက္ လုပ္ငန္းရွင္ ၃၀ က စုေပါင္းလွဴဒါန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ သားသမီးအမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွသျဖင့္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မူလတန္းပညာ မသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ကေလးသူငယ္အေရအတြက္မွာ ၂၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရိွရသည္။ ထိုကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းပညာကို သင္ၾကားႏိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထို အစိမ္းေရာင္ေက်ာင္းကေလးတြင္ ပံုမွန္ေက်ာင္းတက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားသည့္ (Formal Education) ရရိွသည့္ ကေလးငယ္ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ရိွၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အသက္အရြယ္အရ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးသည့္ “ဆင္းရဲသည့္ ကေလးမ်ား”သာ ျဖစ္ၾကသည္ဟု ထိုေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးထြန္းမင္းက ေျပာျပသည္။ အသားညိဳညိဳ၊ မ်က္နွာျပံဳးခ်ဳိသည့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ဤေက်ာင္းတြင္၂၀၁၄၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ကမွစတင္ကာ ေက်ာင္းအုပ္တာဝန္ကို ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ 

ေက်ာင္းစတက္သည့္ေန႔မွာပင္ သူၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္က သူငယ္တန္းအပ္ႏံွသူ ကေလး ၁၉၆ ဦးရိွေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အလြန္မ်ားျပားသည့္ ပမာဏျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမြးစာရင္းယူၾကည့္ေသာ္လည္း အမ်ားစုက ေမြးစာရင္းမရိွၾက ဟု ဆိုသည္။ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာျဖင့္သာ လာေရာက္အပ္ႏံွသူမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးထြန္းမင္းက “ဒီရပ္ကြက္မွာေနထိုင္ၾကတဲ့ လူအမ်ားစုက ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာကို ေရာက္လာၾကတဲ့လူေတြ မ်ားတယ္၊ အလုပ္ၾကမ္းသမားေတြမ်ားေတာ့ သူတို႔မွာေမြးစာရင္းတို႔၊ သန္းေကာင္စာရင္းတို႔ မရိွဘူး။ ေနၾကတာလည္း စက္႐ံုကပိုင္တဲ့ ေျမေတြေပၚမွာ ဒီလိုပဲ က်ဴးေက်ာ္ေနၾကရတာ” ဟု ဆိုသည္။ 

ထိုရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ပညာမတတ္ၾကသလို မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအား ပညာေရးထက္ မိသားစုဝမ္းေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အရြယ္ေရာက္လာလွ်င္ သားသမီးမ်ားကို အလုပ္ခိုင္းေလ့ရိွၾကသည္ဟု ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာသင္ၾကားေရးလုပ္ငန္း (Non Formal Primary Education) ကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဆရာမ ေဒၚခင္မိုးေအာင္က ေျပာျပသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးထြန္းမင္းကလည္း ၎၏အေတြ႔အၾကံဳကို ယခုလို ေျပာျပျပန္သည္။ “ေက်ာင္းအပ္တုန္းက အားလံုး ၁၉၆ ေယာက္ရိွေပမယ့္ အစိုးရေပးတဲ့ ေငြတစ္ေထာင္၊ ဗလာစာအုပ္ ၆ အုပ္နဲ႔ ဖတ္စာအုပ္ေတြလည္းရၿပီးေရာ တစ္ဝက္ေလာက္ ေက်ာင္းကေန ေပ်ာက္သြားၾကတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း ၎၏ေက်ာင္းကဲ့သို႔ပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေပ်ာက္ကုန္ၾကသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ “သူတို႔အတြက္ ေငြတစ္ေထာင္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္တန္ဖိုး ရိွတယ္၊ ၿပီးရင္ ဗလာစာအုပ္ေတြကိုလည္း ေရာင္းစားပစ္လိုက္ၾကတယ္” ဟု ရယ္လ်က္ေျပာသည္။ ထိုအျပဳအမူအတြက္ အျပစ္မတင္ရက္ဟုလည္း ဆိုသည္။ 

ထိုေက်ာင္းကေလးတြင္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီအထိ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္ဝန္းက်င္ ကေလးမ်ားအတြက္ Formal education ရိွသလို၊ ညေန ၃ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ NFPE ဟုေခၚေသာ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာ သင္ၾကားျခင္းကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရိွသည္။ NFPE တြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိကေလးမ်ားကို Level (၁) ႏွင့္ Level (၂) ဟုသတ္မွတ္ကာ သင္ၾကား ေပးသည္။ 

ပထမအဆင့္တြင္ မူလတန္း၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းတို႔ႏွင့္ညီမွ်သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားေပးၿပီး Level (၁) ၿပီးဆံုးပါက ဒုတိယတန္းေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည္။ ထိုေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ Formal education သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ယူခြင့္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုမွာ ဆက္လက္ ပညာသင္ယူႏိုင္ျခင္းမရိွဟု အသားခပ္ညိဳညိဳ၊ ပိန္ပိန္ပါးပါးႏွင့္ ေဒၚခင္မိုးေအာင္က ဆိုသည္။ 

ဒုတိယအဆင့္တြင္ တတိယတန္း၊ စတုတၳတန္းနွင့္ညီမွ်သည့္ အတန္းပညာကို သင္ၾကားေပးၿပီး ဒုတိယအဆင့္ၿပီးဆံုးပါက စတုတၳတန္းေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည္ဟု ေဒၚခင္မိုးေအာင္က ဆက္လက္ေျပာျပသည္။ 

“သူတို႔ အရင္က စာမဖတ္တတ္ၾကဘူး၊ ေက်ာင္းလည္း မေနခ်င္ၾကဘူး။ အစပိုင္းကေတာ့ သူတို႔ စာသင္ခ်င္ေအာင္လုပ္ရတာ ခက္ခဲပါတယ္၊ အခုေတာ့ သူတို႔ ေက်ာင္းတက္ရတာေပ်ာ္ေနၾကၿပီ” ဟု အက်ႌအေဟာင္းအႏြမ္းကေလးမ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားသည့္ သူမ၏ တပည့္မ်ားကို ျပံဳးရႊင္စြာၾကည့္ရင္း ေျပာသည္။ 

ေဒၚခင္မိုးေအာင္က ထိုကေလးမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလြန္းလွသည့္ မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာက်သူမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ မိဘမ်ား၏ ဆိုဆံုးမမႈမ်ားလည္း ေကာင္းစြာမရရိွခဲ့သည့္ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ထိုကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က အေျခတက် ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေရၾကည္ရာ၊ ျမက္ႏုရာကိုသာ ေရြ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေျပာျပသည္။ 

“မိဘေတြ ကိုယ္တိုင္က ရန္ျဖစ္ရင္ နပန္းလံုးဖို႔ ဝန္မေလးၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မစာသင္ကာစက သူတို႔ရန္ျဖစ္ရင္ အတန္းထဲမွာ လံုးေထြး ထိုးႀကိတ္ေနၾကတာ” ဟု ဆိုသည္။ ကေလးမိဘမ်ားအေနနွင့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မနက္မိုးလင္းသည့္အခိ်န္မွစတင္ကာ ညမိုးခ်ဳပ္သည့္အခိ်န္အထိ အိမ္ျပင္ထြက္ကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရသျဖင့္ ကေလးမ်ားအား လိမၼာယဥ္ေက်းလာေစရန္၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေစရန္အတြက္ ဆရာမမ်ားကသာ သင္ျပ လမ္းညႊန္ခဲ့ရေၾကာင္းေျပာသည္။ 

ကေလးမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးေနသည့္ ေဒၚခင္မိုးေအာင္ကပဲ “တခ်ဳိ႕ကေလးေတြဆိုရင္ အသက္က ၁၃ ႏွစ္ေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ ေဘာင္းဘီခြၾကားျပဲေနတာကို ခ်ဳပ္ဝတ္ရမယ္ဆိုတာကို မသိၾကဘူး။ ေရလည္း မွန္မွန္မခ်ဳိးၾကေတာ့ တကိုယ္လံုး ေခၽြးေစာ္ေတြ၊ ေသးနံေတြနဲ႔ ဆံပင္ေတြ၊ အက်ႌေတြဆိုရင္ ဆပ္ျပာနဲ႔မေလ်ာ္ေတာ့ မာေတာင္ေတာင္နဲ႔” ဟု ဆိုသည္။ 

ထိုကေလးမ်ားသည္ လမ္းေဘးတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ေနၾကရသျဖင့္ တခါတရံ အလစ္သုတ္တတ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးလည္းရိွတတ္ေၾကာင္း ေဒၚခင္မိုးေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ကေလးမ်ား လိမၼာယဥ္ေက်းလာေအာင္ ႀကိဳးစားသင္ျပခဲ့ရပံုကိုလည္း ေျပာျပသည္။ 

“ကေလးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေလာက္နဲ႔ လစ္ရင္လစ္သလို ခိုးတတ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ ခဏခဏ လိုက္ရွင္းေပးရဘူးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ေတြကပဲ အရင္းစိုက္ၿပီး ဖရဲသီးေရာင္းခိုင္းလိုက္တယ္။ ေရာင္းေကာင္းေအာင္လည္း ဝိုင္းေဖးမရတာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။ ထိုကေလးက ဆရာမမ်ား၏ အားေပးကူညီမႈေၾကာင့္လည္း ဘဝကို ႐ိုးသားစြာ ရပ္တည္ခ်င္လာသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ 
 
ဒုတိယအဆင့္ကို ဆရာမ ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေအးက သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎၏အခန္းတြင္ ေက်ာင္းသူ ၉ ဦးရိွရာ ၇ ဦးမွာ ပေထြးမ်ားႏွင့္သာ ေနထိုင္ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ “အိမ္ေတြက သိပ္က်ဥ္းတယ္၊ အခန္းေတြလည္း ဖဲြ႔ထားတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီရပ္ကြက္မွာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈေတြ ခဏခဏ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မတပည့္ေတြ အဓမၼအက်င့္မခံရေအာင္ လို႔ ကြ်န္မတို႔က သင္ေပးထားရတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။ ဆင္းရဲၿပီး ေနစရာေနရာ အတည္မက်မရိွသည့္ ကေလးမ်ားအေပၚ အခြင့္အေရးယူရန္ ေခ်ာင္းေနသည့္ သားရဲမ်ားလည္း ရိွေနၿပီး ထိုသားရဲတို႔၏ အႏၱရာယ္မ်ားမွ တတ္ႏိုင္သမွ် အကာအကြယ္ေပးေနရသည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေအးက ေျပာသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကေလးမ်ားက သူတို႔၏မိဘမ်ားအား မေျပာျပခ်င္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆရာမမ်ားအား လာေရာက္ ရင္ဖြင့္ေလ့ရိွသည္ဟုလည္း ေျပာျပသည္။ ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေအးက သူမ၏ တပည့္ေကာင္ေလးတစ္ဦးကို ရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္သည့္ မူးယစ္ရမ္းကားတစ္သူတစ္ဦးက အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ၾကံစည္ခဲ့မႈရိွခဲ့ေသာ္လည္း သူမအေနႏွင့္ ကာကြယ္လိုက္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ “ကေလးက ကၽြန္မေက်ာင္းမွာစာသင္ၿပီးရင္ ညဘက္ေရာင္းတဲ့ေဈးဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္ရတယ္၊ ျပန္လာရင္ မိုးခ်ဳပ္တယ္၊ အဲဒီလူက ေစာ္ကားဖို႔ၾကံစည္တဲ့အေၾကာင္း ကၽြန္မတို႔ကို ကေလးက ေျပာျပတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး အဲဒီလူ မလုပ္ရဲေအာင္ တားဆီးခဲ့ရတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။ 

လမ္းေပၚေရာက္ကာ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖဲြ႔ (UNICEF) စာတတ္ေျမာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ စီမံဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ လက္ရိွပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မူလတန္းပညာမၿပီးဆံုးေသးသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၁၈၀၀ ဦးကို အခမဲ့ စာသင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အႀကီးတန္းအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဆရာမ ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေအးက “ဒီကေလးေတြအတြက္ သင္ၾကားနည္းနဲ႔ သင္ခန္းစာေတြက သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားတာပါ။ ပံုမွန္ ပညာေရးက ကေလးေတြနဲ႔ သင္ခန္းစာ မတူဘူး” ဟု ဆိုသည္။ ထိုကေလးမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္း Children Centre Apporach (CCA) နည္းျဖင့္ သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေအးကပဲ သူမ၏တပည့္မေလးတစ္ဦးကိုလည္း NFPE ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းကပဲ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားထံမွ ကယ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုေက်ာင္းသူမွာ သူမသင္ၾကားေနသည့္ NFPE ပညာသင္ၾကားျခင္းကပဲ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရျခင္းမွ ကယ္ယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။ ထိုေက်ာင္းသူသည္ သင္တန္းတြင္ ၅ ရက္သာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုေက်ာင္းသူ၏မိခင္က မႏၱေလးတြင္ လစာေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရမည္ဟုဆိုသျဖင့္ မႏၱေလးသို႔ ထည့္လိုက္သည္။ မႏၱေလးမသြားမီတြင္ ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေအးက ဖုန္းေခၚဆိုနည္းကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး သူမ၏ဖုန္းနံပါတ္ကို ေက်ာင္းသူကေလးအား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 

“ကေလးက မႏၱေလးသြားရမယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္မက ဂဏန္းေတြ ၁၁ လံုးကို အဂၤလိပ္လို မွတ္မိေအာင္ပဲ သင္လိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဖုန္းေခၚတဲ့နည္းကိုလည္း သင္ေပးလိုက္တယ္” ဟု ေျပာသည္။ ထိုသို႔သင္ၾကားေပးလိုက္သည့္အတြက္ ပဲြစား အမ်ဳိးသမီးက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခု၌ ေမာ္ဒယ္႐ိႈး ေလွ်ာက္ခိုင္းခိ်န္တြင္ ၎ထံသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခဲ့သျဖင့္ ထိုမိန္းကေလးကို သြားေရာက္ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေအးက ဆိုသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ေလာက္အထိ စကၠဴစက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ လက္ေဗြႏိွပ္႐ံုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ စက္႐ံုမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျဖည့္သြင္းႏိုင္မွသာ ခန္႔အပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေဒၚခင္မိုးေအာင္က ေျပာသည္။ 

ဒုတိယဆင့္တြင္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ မရတနာစုက သူမအေနႏွင့္ Level (၂) ၿပီးဆံုးပါက အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသည္ဟု ဆိုသည္။ သူမ၏မိခင္မွာ ေနာက္အိမ္ေထာင္ႏွင့္ အျခားေနရာတြင္ ေနထိုင္ၿပီး သူမကေတာ့ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္သည့္ အဖြားႏွင့္အတူ ေနထိုင္သည္။ အဖြားကို ေက်ာက္သယ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေကၽြးေမြးေနသည္ဟုလည္း မရတနာစုက ေျပာျပသည္။ သူမ၏ပုခံုးေပၚမွာ ေက်ာက္သယ္သျဖင့္ ရရိွသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားကိုျပသကာ “ဒီ အနာေတြအေပၚမွာ ပုဆိုးၾကမ္းခုၿပီး ေန႔တိုင္း ေက်ာက္သယ္ရတယ္၊ တစ္ေန႔ကို တာလီ ၁၀၀ ရမွ ေငြ ၂၀၀၀ ပဲ ရတာပါ” ဟု ျပံဳးျပံဳးေလး ေျပာျပသည္။ 

ဒုတိယဆင့္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပံုမွန္ထက္ သိသိသာသာညႇပ္ေနေသာ ေမာင္သန္းထိုက္ေအာင္ကေတာ့ ယခုလို ေက်ာက္သယ္ေနရသည့္အလုပ္အေပၚ စိတ္ကုန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ “ေက်ာက္သယ္ရတာ ညဘက္ဆိုရင္ ပုခုံးေတြနာတာမွ အရမ္းပဲ။ ဒီအတန္းေအာင္သြားရင္ ဆရာမ မႏိုင္ကိုေျပာၿပီး လက္သမားသင္တန္း ပို႔ခိုင္းမယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

ဆရာမ ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေအးက Level (၂) ၿပီးဆံုးသြားသည့္သူမ်ားအား NFPE ပညာေရးစနစ္အရ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္လိုပါက တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။ အကယ္၍ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားလိုျခင္းမရိွပါက အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အသက္တြင္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး အသက္မျပည့္ေသးပါက အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္ဟုလည္း သိရသည္။ 

“FPA လို႔ေခၚတဲ့ အသက္ေမြး သင္တန္းေက်ာင္းကို ပို႔ေပးပါတယ္။ ေယာကၤ်ားေလးေတြကို လက္သမား၊ သံဂေဟ စတာေတြ သင္ေပးတယ္။ မိန္းကေလးေတြကို စက္ခ်ဳပ္၊ ဇာထိုးပန္းထိုး သင္ေပးတယ္။ ေသာၾကာေန႔ဆိုရင္ အစားအေသာက္ ေကၽြးတယ္၊ ခရီးစားရိတ္ ၁၅၀ က်ပ္ ေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က အဲဒီ့ေက်ာင္းကို တက္ခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။ စာသင္ႏွစ္ ၄ ႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသား ၃၀ ေက်ာ္ကို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာျပသည္။ 

ညေန ၅ နာရီခဲြအခိ်န္တြင္ ကေလးမ်ားအားလံုး စာအံေနရာမွ ညီညီညာညာ ထရပ္လိုက္ၿပီး “မဂၤလာပါ ဆရာမ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာမ” ဟု ႏႈတ္ဆက္ခါ ေက်ာင္းခန္းမွ ထြက္ခြာသြားၾကေလသည္။ 

ဆရာမ ေဒၚခင္မိုးေအာင္က “သူတို႔ဘဝေတြ လမ္းေပၚေရာက္ကုန္တာက မျပည့္စံုတဲ့အတြက္၊ ဆင္းရဲလြန္းတာေၾကာင့္လို႔ ထင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။ ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ ဒီထက္မက ကူညီလိုေသာ္လည္း သူတို႔ရင္ဆိုင္ေနရတာက အကန္႔အသတ္ ရိွေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာမ ေဒၚခင္မိုးေအာင္က“အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီလိုကေလးေတြရဲ႕ဘဝကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အကူအညီေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ညည္းညဴသည္။ 

ညေန ေမွာင္စပ်ဳိးခိ်န္တြင္ ထိုရပ္ကြက္ကေလး၏အေမွာင္က ပိုလို႔ေမွာင္ေနသေယာင္ရိွေနသည္။ လမ္းမီးမရိွ၊ တဲတစ္လံုးက ဖေယာင္းတိုင္ကေလး ထြန္းေနတာကိုေတာ့ ေတြ႔လိုက္သည္။ ခပ္ျမန္ျမန္လမ္းေလ်ာက္ရင္း အမ်ားျပည္သူသံုး ဘတ္စ္ကားမ်ား မရိွေတာ့မွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မိပါသည္။ ။ 

ခင္ၿငိမ္းသစ္

 

No comments: