Saturday, July 5, 2014

ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္အတူ (၂) - ကိုစိုးသိမ္း (ပဲခူး)

ခြပ္ေဒါင္းစံုညီ ေရွ႕သို႔ခ်ီၿပီ 

ေက်ာင္းသားထု၏ ေသြးစည္းညီညႊတ္မႈေရခ်ိန္သည္ အရွိန္ျမင့္မားစြာ တက္ႂကြလ်က္ရွိေနေပသည္။ စစ္ဗုိလ္အစိုးရသည္ ၾကက္ေသ ေသ၍ေနရေလသည္။ ေဇာေခၽြးမ်ားပင္ ျပန္ေနပါေသး၏။ သတင္းစာမ်ားႏွင့္တကြ မိဘျပည္သူတရပ္လံုးကလည္း ေက်ာင္းသားထု၏ မွန္ကန္၍ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အားေပးေထာက္ခံ၍ ေနေလသည္။

ေက်ာင္းသားထုသည္ အစိုးရကို အျပဳတ္တိုက္ရန္လည္း မၾကံစည္၊ အေၾကာ္ေကၽြးရန္လည္း မစီစဥ္သည္မွာေတာ့ ထင္ရွားလွေပသည္။ ေက်ာင္းသားထုသည္ မိမိတို႔၏ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရး ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ တြန္းလွန္ေရးတို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားအျမင္ ေက်ာင္းသားအသိတို႔ျဖင့္ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္မွာလည္း ရွင္းလွေပသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားထု၏ မွန္ကန္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လံုးဝ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္သာမက “ဗူးဆုိ ဖ႐ံုမသီးဘူးေဟ့” ဟူ၍ပင္ တင္းခံေနလိုက္ေခ်ေသး၏။

“မင္းတို႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဆူေနရင္ ဒို႔နဲ႔ face to face ရင္ဆိုင္ရမွာဘဲ” ဟုလည္း ဟန္႔တားခဲ့သည္။ “တရာ ေသလို႔ အားမရရင္ ႏွစ္ရာ သတ္ျပမယ္” ဟုလည္း ႀကိမ္းဝါးၿခိမ္းေခ်ာက္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မကေသး “စစ္ဗိုလ္အစိုးရ” ၏ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေနဝင္း ကိုယ္တိုင္ကပင္ “တကၠသိုလ္လႈပ္ရွားမႈဟာ မေျပာပေလာက္ပါဘူးဗ်ာ” ဟု ယိုးဒယား သတင္းစာဆရာမ်ားအား ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ေျပာခဲ့ေခ်ေသး၏။


သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသားထုသည္ မေလ်ာ့ဘဲဇြဲလံု႔လျဖင့္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ေလသည္။ ယာယီေကာ္မီတီသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇-ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးေဆာင္ေရွ႕ ရင္ျပင္နီမ႑ပ္၌ ဇူလိုင္ ၇-ရက္တြင္ က်ဆံုးသူမ်ားအတြက္ ၆-လေျမာက္ ဆြမ္းသြတ္ပြဲ အခန္းအနားကို ႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဆြမ္းသြတ္ပြဲတြင္ သံဃာေတာ္အပါး ၅၀ ကို ဘိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ားအား မိမိတို႔၏ ညီကိုသားခ်င္းမ်ား အသတ္ခံခဲ့ရေသာ ဇူလိုင္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအေၾကာင္းတို႔လည္း စီကာပတ္ကံုး ေလွ်ာက္ထားတင္ျပခဲ့ၾကေလသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း က႐ုဏာႀကီးစြာျဖင့္ အဆံုးအမမ်ားေပး၍ တရားလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ နည္းလမ္းျပခဲ့ၾကေပသည္။

ယာယီေကာ္မီတီသည္ ေက်ာင္းသားထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္စြာ ေတာင္းဆိုေနရင္းကပင္ ရာဇဝင္တြင္မည့္ ေက်ာက္တိုင္ႀကီးတခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေပသည္။ (အေရးေတာ္ပံုေက်ာက္တိုင္ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂-ရက္ေန႔ညတြင္ စတင္သည္ ယာယီေကာ္မီတီဝင္မ်ားႏွင့္ သစၥာရွိေက်ာင္းသား ရဲေဘာ္မ်ား၏ ကိုယ္တိုင္လုပ္အားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သည္။ တကသ အေဆာက္အဦပ်က္မွ အုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ ေက်ာက္တိုင္အျမင့္မွာ ၇-ေပ ၇-လက္မရွိသည္။ ေက်ာက္တိုင္ေအာက္ေျခရင္ျပင္ကေလး၏ အခ်င္းမွာ ၆၂-လက္မရွိေပသည္။ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူသည့္ အခ်ိန္မွာ စုစုေပါင္း ၇၇-နာရီ ၾကာေလသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၆-ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ၿပီးစီးသည္။) ယင္းေက်ာက္တိုင္သည္ ေက်ာင္းသားထု၏ ကမၻာေၾကေသာ္လည္း ဥဒါန္းမေၾကႏိုင္ေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေလသည္တကား။

ယာယီေကာ္မတီသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ အခါခါ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း ယင္းျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ လံုးဝ စကားျပန္ မရေတာ့ေသာအခါ ၎တို႔သည္ လူငယ္မ်ားပီပီမ်ားစြာ စိတ္ရွည္ႏိုင္ၾကေတာ့ဟန္မတူေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဇန္နဝါရီလ ၁၇-ရက္ေန႔ (ေလးဦးေကာ္မီတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ၂-လေျမာက္ေန႔တိတိ)တြင္ မိမိတို႔ အခါခါေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ သဟာယ ႏွင့္ စာဖတ္အသင္းမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေက်ာင္းသားထု၏ တခဲနက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုခံယူ၍ အခိုင္အမာ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေပသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားထုသည္ တက္ႂကြ၍ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကေပသည္။ S & R ႏွင့္အတူ လက္တြဲတိုက္ပြဲဝင္ရန္ လူမ်ဳိးစုေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္၎၊ ေန႔ေက်ာင္းသားအသင္းမ်ားသည္၎၊ တခုၿပီးတခု ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၾကေလၿပီ။ ထို႔ေနာက္ ယင္းအင္အားစုႀကီးမ်ားစုေပါင္း၍ ခိုင္မာေသာ ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈ ေကာ္မီတီတခု ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ S & R အဓိက စတင္ႀကိဳးပန္းခဲ့ေပသည္။

S & R အဖြဲ႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁-ရက္ေန႔တြင္ မိဘျပည္သူတို႔ႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသားထုတရပ္လံုးအား တပ္လွန္႔လိုက္ေသာ အေရးေတာ္ပံု ေက်ာက္တိုင္ဖြင့္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ၾကသည္။ အေရးေတာ္ပံု ေက်ာက္တုိင္ႀကီးကို ၾကည့္၍လည္း ဇူလိုင္၇ ရက္ေန႔ ရက္စက္မႈႀကီးကို တစိမ့္စိမ့္သတိရမိကာ အံတႀကိတ္ႀကိတ္ျဖစ္ေနၾကေလသည္။

ေက်ာက္တိုင္ဖြင့္ပြဲ ေက်ာင္းသားထု အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ ေက်ာင္းသားထုတရပ္လံုးသည္ မိမိတို႔ ရည္ရြယ္ဦးတည္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ နစ္နာခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဆိုမ်ားကို တညီတညႊတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳလိုက္ၾကေပသည္။ (အဆို ေလးခုရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရး၊ ပညာေရးစံနစ္ေျပာင္းလဲေရး၊ အေျခခံဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေရးတို႔ျဖစ္သည္။)

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားထုသည္ တိုက္ပြဲႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္၍ေနေပသည္။ မည္သည့္ ဂိုဏ္းခြဲေရးသမားကမွလည္း ထိုညီညႊတ္ေရးကို ေသြးခြဲ၍ရႏိုင္ၾကဟန္မတူေခ်။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ သိပၸံေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ဆႏၵႏွင့္မကိုက္ညီေသာ လက္ေတြ႔စာေမးပြဲ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေပသည္။ မၾကာမီတြင္ လက္ေတြ႔စာေမးပြဲ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မီတီဟူ၍ ယင္းျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေဆာင္ကိုင္တြယ္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။ ထို လက္ေတြ႔စာေမးပြဲ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မီတီသည္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကေသာ ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲႀကီးတြင္ စစ္ေဆးမည့္ လက္ေတြ႔စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားထု၏ နစ္နာဆံုး႐ႈံးေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို ပိုမိုစု႐ံုးကာ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားအင္အားစုႀကီး ၃ စုသည္ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈေကာ္မတီဆိုေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္န႔တြင္ အခိုင္အမာ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

ထိုေကာ္မတီသည္ S & R အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ပင္မတကၠသိုလ္ ေန႔ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း၊ ဥပစာ ေန႔ေက်ာင္းသားအသင္းတုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေရွ႕တန္း အင္အားစုႀကီးတခုပင္ျဖစ္ေလသည္။

ထိုေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒အဖြဲ႔၌ S & R အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကိုတင္ေအး၊ ကိုစိုးျမင့္ႏွင့္ ကိုၾကည္ဝင္းတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ‘ပင္မေန႔အသင္း’ မွ ကိုျမင့္ေဖ၊ ကိုမိုးဟိန္းတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ‘ဥပစာေန႔အသင္း’ မွ ကိုတင္ေမာင္ဝင္း၊ ကိုေစာလြင္တို႔ ပါဝင္ၾကေလသည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွာ ကိုခင္ေဆြ (R & S အဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႔ေက်ာင္းသားထုက တခဲနက္အားေပးေထာက္ခံေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ခ်ိန္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ သဟာယ ႏွင့္ စာဖတ္အသင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အစည္းအေဝး သဘာပတိျဖစ္သူ ကိုခ်စ္ေမာင္ ဆိုသူသည္ လူေပါင္း ၁၄-ဦးပါဝင္ေသာ “ေက်ာင္းသားအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ” ဆိုသည္ကို ကမူး႐ွဴးထိုး ထ၍ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေလသည္။

ထိုေကာ္မတီကို ဦးစီးဖြဲ႔ေပးသူမွာလည္း တခ်ိန္က ေက်ာင္းသားထု၏ သစၥာရွိေခါင္းေဆာင္ႀကီးပါဟုဆိုသူ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲ့ပစ္ျပဳလုပ္ရက္၍ ေက်ာင္းသားထုတိုက္ပြဲမ်ားကို ေသြဖီခဲ့သူ ဗကသ ဥကၠ႒ႀကီးတဦးပင္ျဖစ္ေလသည္တကား။

ကိုခ်စ္ေဆာင္ႏွင့္အတူ အေပါင္းပါ ကိုေအာင္သန္းညႊန္႔ ကိုေက်ာ္ရွိန္လတ္တို႔မွာလည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ ထုိသို႔စင္ၿပိဳင္ေထာင္မႈေၾကာင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လက္မခံေတာ့ေၾကာင္း ေက်ညာခံခဲဲ့ရ႐ံုမက ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားႀကီးစိုးရာ ေတာင္ငူေဆာင္ႏွင့္ ရာမညေဆာင္ S & R မ်ားသည္လည္း ေက်ာင္းသားထု၏ျဖဳတ္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရေလသည္။ အသစ္တက္ေရာက္လာေသာ S & R မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားထုတိုက္ပြဲတြင္ သစၥာရွိစြာႏွင့္ ဆက္လက္ပါဝင္ခဲ့ေပသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆိုပါ ကိုခ်စ္ေဆာင္ ဦးစီးေသာ ေက်ာင္းသားအေရးေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မီတီဆိုသည္မွာလည္း ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈ ေကာ္မီတီ၏ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကားတြင္ ကစဥ့္ကလ်ား နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားရေပသည္။

ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈေကာ္မီတီသည္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးေနေသာ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ခံမ်ားထံ အႏူးအညြတ္ပန္ၾကား ေတာင္းဆိုေန၍ေနစဥ္မွာပင္ မိမိတို႕ေက်ာင္းသားထု တရပ္လံုးအား အဆမတန္ႀကီးမားေသာ ရန္ၿငိဳးျဖင့္ ေခတ္အစဥ္အဆက္ ညႇင္းပမ္းခဲ့သည့္ “ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ” တည္းဟူေသာ သတၱဝါေကာင္ကုိ မီး႐ႈိ႕ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေလသည္။

ယင္းသို႔အားျဖင့္ ထိုေကာ္မီတီသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံု ၇ လေျမာက္ေန႔တြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အေလာင္းေကာင္မီး႐ႈိ႕ပြဲကို အေရးေတာ္ပံုေက်ာက္တုိင္ေရွ႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားထု၏ အသံတိတ္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးကိုလည္း ႏိုင္နင္းစြာဦးစီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။

အဆိုပါ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အေလာင္းေကာင္မီး႐ႈိ႕ပြဲႀကီးႏွင့္ အသံတိတ္ဆႏၵျပပြဲႀကီးကို စည္းကမ္းက်နစြာ က်င္းပခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားထုသည္ မိမိတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရး၊ အမ်ဳိးသားပညာေရး တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ အႏၱရာယ္ေကာင္ကို လက္ညႇိဳးထိုးညႊန္ျပႏိုင္႐ံုမက မိမိတို႔ေက်ာင္းသားထု၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ မိမိရရ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အေလာင္းေကာင္ မီးေလာင္ျပက်သြားျခင္းႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသားထု၏ ခြပ္ေဒါင္းေအာင္လံသည္ ပိုမိုျမင့္မားစြာ လႊင့္ထူႏိုင္ခဲ့ေလၿပီတကား။

- - - - - - - - - - - - 

ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္အတူ 

ေက်ာင္းသားထု၏ လိုလားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔သည္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘဲ ကေယာင္ေခ်ာက္ျခား ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈေကာ္မီတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမ်ားထံ အခါခါေတာင္းဆို ပန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္အထိ လံုးဝ ျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသာအခါ ဤမွ်အၾကင္နာကင္းမဲ့ေသာ အာဏာပိုင္တို႔အား အျမင့္မားဆံုး နည္းလမ္းျဖင့္ ဆႏၵျပၾကျပန္ေလသည္။

ယင္းဆႏၵျပပြဲမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တကသ ကြက္လပ္ အေရးေတာ္ပံုေက်ာက္တိုင္ေရွ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္မႈေကာ္မီတီ S & R အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေန႔ေက်ာင္းသားအသင္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦး၏ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပပြဲႀကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုဆႏၵျပပြဲႀကီးသည္ ေက်ာင္းသားထု တရပ္လံုးႏွင့္တကြ မိဘျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မည္မွ်မွန္ကန္၍ တရားနည္းလမ္းက်ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာလည္း မိမိတို႔အမွန္နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးေနေသာ အခြင့္အေရး ၉ ခုကိုသာ ဦးတည္၍ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

၎တို႔မွာ ...

(၁) တကသ ႏွင့္တကြ ျမန္မာတျပည္လံုးရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ေပးရန္။
(၂) S & R အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရန္။
(၃) ဖမ္းဆီးထားေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အျပစ္ရွိပါက ႐ံုးတင္စစ္ေဆး၍ အျပစ္မရွိပါက အျမန္ျပန္လႊတ္ရန္ မလႊတ္ခင္စပ္ၾကား မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳရန္။
(၄) ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေနာက္ထပ္ မဖမ္းဆီးရန္။
(၅) ဇူလိုင္ အေရးေတာ္ပံု ဒဏ္ရာရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ အာမခံခ်က္မ်ားေပး၍ ေျဖရွင္းေပးရန္။
(၆) ပညာေရးစံနစ္ ေျပာင္းလဲရန္။
(၇) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရး အာမခံခ်က္ေပးရန္။
(၈) ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေပးရန္။
(၉) အေျခခံ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားေပးရန္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းသို႔ေသာ ေက်ာင္းသားထု၏ တရားေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔က လံုးဝ လ်စ္လွ်ဴ႐ႈ၍ေနေသာအခါ ေတာင္းဆိုေနသူမ်ားသည္ ထိုလိုလားခ်က္မ်ားအတြက္ အစာငတ္ခံ၍ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ရေလသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ အခင္းအကာ အမိုး လံုးဝမရွိေသာ တကသ ကြက္လပ္ထဲတြင္ အစာငတ္ခံ၊ ေနပူခံ၊ အဆင္းရဲခံ၍ ဆႏၵျပေနၾကသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္တကြ မိဘျပည္သူတရပ္လံုးသည္ မခ်ိတင္ကဲရင္ထုမနာ ျဖစ္ေနမိၾကေလသည္။

အစာငတ္ခံရဲေဘာ္မ်ားသည္ လက္ရွိပညာေရးစံနစ္၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရးကုိ ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းႀကီးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းစစ္စရိတ္ႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ား လြတ္လပ္စြာ ရပ္ေနခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖ်က္သိမ္းခံေနရသည္မွာ ဘာေၾကာင့္လဲဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔သည္ စစ္ဗိုလ္အစိုးရကို အျပဳတ္တိုက္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔လိုလားခ်က္မ်ားကိုသာ ႐ိုးသားစြာ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ လိုက္ေလ်ာပါက မိမိတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာသာ ပညာသင္ၾကားလိုၾကပါသည္ဟုလည္း ရွင္းလင္းၾကသည္။

ယင္းသို႔အားျဖင့္ ယခင္က ေက်ာင္းသားထု၏ တိုက္ပြဲမ်ားကို ဆူပူမႈမ်ားဟု အထင္မွားေနၾကသူမ်ားကပင္ လႈိက္လွဲစြာ ေထာက္ခံအားေပးလာၾကေပသည္။ တိုက္ပြဲ၏အဆံုးသတ္တြင္ကား ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးကာကြယ္မႈ ေကာ္မီတီ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ခြပ္ေဒါင္းေအာင္လံကို လႊင့္ထူႏိုင္ခဲ့႐ံုမက ေနာင္အနာဂတ္တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ ရာဇဝင္မ်ဳိးေစ့မ်ား ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေလသည္။ တကၠသိုလ္၏ အနာဂတ္ကံၾကမၼာသည္ မည္သို႔ဖန္လာဦးမည္ကို မသိႏိုင္ေသာ္လည္း သမိုင္းအစဥ္အဆက္တြင္ ရာဇဝင္အညိႇဳးမခံခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားထု၏ တိုက္ပြဲမ်ားကေတာ့မူ ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္အတူ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနဦးမည္ကို ျမင္ေယာင္ေနမိေပသည္။

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 

၁၉၆၂-၆၃ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ မွတ္တမ္းကုိ ေရးသားၿပီးသည့္အခါ ဤအေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ေနာ္သည္ အထပ္ထပ္အခါခါ ေဝဘန္သံုးသပ္ျခင္းအမႈကို ျပဳခဲ့ရေပသည္။

တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသည္ ဘာေၾကာင့္ ဤမွ်ေပၚေပါက္ခဲ့ရသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကိုေမးလွ်င္ အလြယ္ဆံုးႏွင့္ အမွန္ဆံုးအေျဖမွာ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပိုင္တို႔၏ ေက်ာင္းသားျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပံု ည့ံဖ်င္း၍ဟုသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။

ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံုသည္ တာဝန္ရွိသူ စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ ခ႐ုခါးေတာင္းႀကိဳက္ဖမ္းေသာ အမွားအယြင္းႀကီးသာ ျဖစ္ေလသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းေရးတည္းဟူေသာ နည္းလမ္းေကာင္းရွိပါလ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားထု အံုႂကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေၾကအလည္ ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ျခင္းကပင္ ၎တို႔၏ညံ့ဖ်င္းမႈကို အထင္အရွားျပေနေပသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားထု၏ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုေနျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး တာဝန္သိသိ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါလ်က္ႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ လံုးဝ မဆိုင္သလိုေနရက္ၾကေသာ ဆရာမ်ား၏ အျဖစ္သည္လည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေပသည္။

ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံုသည္ တကသကိုေသာ္၎၊ ေက်ာင္းသားထုကိုေသာ္၎၊ လံုးဝ အျပစ္တင္ရန္အေၾကာင္းမရွိဟု ယူဆမိေပသည္။ ေက်ာင္းသားထုသည္ မိမိတို႔ အမွန္နစ္နာေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။ တကသ သည္ ေက်ာင္းသားထု၏ တရားေသာ အံုႂကြမႈကို ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသစြာ တာဝန္သိသိ ဦးေဆာင္ေပးျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။

အစိုးရျဖစ္လာကတည္းကပင္ ဘယ္ေခတ္ျဖစ္ျဖစ္ ဒီေက်ာင္းသားေတြဟာ အစိုးရကို ႐ိုေသရေကာင္းမွန္း မသိဘူး။ ဒို႔အစိုးရလက္ထက္မွာ အစိုးရက ေက်ာင္းသားကုိ ႏိုင္ဖူးတယ္ရွိေအာင္ အေၾကာင္းျပလိုက္ဦးမယ္ဟု ႀကိမ္းဝါးလာခဲ့သည့္အတိုင္း အဆင္ျခင္ကင္းစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအမည္ခံ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ဆိုေသာ ဝါဒပိုင္ရွင္ စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ မဟာအမွားေတာ္ပံုႀကီးသာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုေပသည္။

အေရးေတာ္ပံုႀကီးၿပီးသည့္အခါ၌လည္း လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာရွင္ စစ္ဗုိလ္အစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားထု၏ တိုက္ပြဲကိုမွန္ကန္စြာ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည့္ တကသ ဥကၠ႒ ကိုဗေဆြႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔ကို တာဝန္မဲ့ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ေလသည္။

ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအား တရားဝင္ပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းလည္းမရွိ၊ ဘယ္ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ဟုလည္း မသိရဘဲ တရားလက္လြတ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းကို ခံေနရေပသည္။ ထိုမွ်မက ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနျပန္ေသးသည္။

ယင္းသို႔ေသာ မတရားမႈမ်ားအတြက္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေက်ာင္းသားထုအတြင္းမွ ဆက္လက္တာဝန္ယူ တိုက္ပြဲဝင္မည့္ သူရဲေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာကာ မိမိတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ေတာင္းဆိုၾကျခင္းသည္လည္း မွန္ကန္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေပသည္။

စစ္ဗိုလ္အစုိးရသည္ ထိုသူတို႔၏ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ စည္းကမ္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးရသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤသည္မွာပင္ ေက်ာင္းေဆာင္စည္းကမ္းဆိုးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားထု ေသြးေျမက်ခံခဲ့ရေသာ ဇူလိုင္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး မည္မွ်မွန္ကန္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားထုသည္ မိမိတို႔ဆံုး႐ႈံးေနရေသးေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည္။ ထိုအခြင့္အေရးတိုက္ပြဲမ်ားမွာလည္း မိမိတို႔ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ႐ိုးသားစြာ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

၎တို႔သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဂိုဏ္းခြဲေရးသမားတစု၏ မတရားစြပ္စြဲခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆူပူေရးသမားမ်ား မဟုတ္ဘဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တုိက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆး၍ သိရွိႏိုင္ေပသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ (အမ်ဳိးသားေန႔)လႈပ္ရွားမႈ။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ (ေအာင္ေက်ာ္ေန႔) လႈပ္ရွားမႈ (အသံတိတ္ဆႏၵျပပြဲ)။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံုတြင္ က်ဆံုးသူမ်ား ၆-လေျမာက္ ဆြမ္းသြတ္ပြဲ။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ (အေရးေတာ္ပံု ၇ လေျမာက္ေန႔) ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အေလာင္းေကာင္ မီး႐ႈိ႕ပြဲႏွင့္ အသံတိတ္စီတန္း လွည့္လည္ အင္အားျပျခင္း။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတြက္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲ။

ေဖာ္ျပပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားထု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္လိုေသာဆႏၵႏွင့္ ဆက္လက္ ေခါင္းေဆာင္ေနသူမ်ား၏ မွန္ကန္၍ေနႏိုင္ေသာ ဦးေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကို အထင္အရွား ျပသခဲ့ေပသည္။

ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံု၏ေနာက္ပိုင္း တကၠသို္လ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ ေနသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မဟုတ္ၾကေသးသျဖင့္ ၎တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ မေျပာပေလာက္ေသာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုရဲေဘာ္တို႔၏ ျပင္းပ်ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဇြဲသတၱိတို႔ကိုမွ ၎တို႔၏ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက အထင္အရွားေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေလသည္။

၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းေရးမူကုိ လက္ခံသျဖင့္လည္း အထပ္ထပ္အခါခါ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္၍ ၎တို႔၏ အဆင့္မွန္ကန္ေသာ တိုက္ပြဲပံုစံကို သိသာႏိုင္ေပသည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲတြင္ လက္ေတြ႔စာေပးပြဲ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မီတီႏွင့္ ပါေမာကၡႀကီးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းၾကျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္မႈရရွိခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အမွန္မွာမူ ထိုနည္းလမ္းအတိုင္းသာ ျဖစ္သင့္ေပသည္။

စစ္ဗုိလ္အစိုးရသည္ မိမိ၏ ရာဇမာန္တက္ေနျခင္းကို၎၊ ေက်ာင္းသားထုအေပၚ အထင္မွား အျမင္မွားျဖစ္ေနျခင္းကုိ ရပ္တန္႔၍၎၊ လက္ရွိေက်ာင္းသားျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ပါမူ ေက်ာင္းသားထုအဖို႔ အေတာ္အသက္႐ွဴေခ်ာင္ႏိုင္ဘြယ္ရာရွိမည္ဟု ယူဆမိေပ၏။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္မူ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းလိုေပသည္။

စိုးသိမ္း (ပဲခူး)

ေက်းဇူးတင္လႊာ 

မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီေရးဆြဲေပး၍ ကူညီေသာ ရဲေဘာ္ကိုခင္ေမာင္ျမင့္ (ႁပြန္တံဆာ) ႏွင့္ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လူအင္အား၊ စိတ္ဓာတ္အင္အားျဖင့္ အစစအရာရာ ကူညီေသာ ရဲေဘာ္ကိုလွျမင့္ (သံတြဲ) ရဲေဘာ္ကိုတင္ထြန္း (ေက်ာက္တံခါး) တို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္သည္။

ျမန္မာတျပည္လံုးရွိေက်ာင္းသားမ်ား တက္ႂကြေသာေသာစိတ္ဓာတ္ ညီညြတ္ေသာအားျဖင့္ ခြပ္ေဒါင္းႏွင္အတူ စု႐ံုးတိုက္ပြဲဝင္ၾကရန္ တပ္လွန္႔လိုက္ေသာ (၁၉၆၂-၆၃ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ အေရးေတာ္ပံုမွတ္တမ္း)

ေရးသူ။ ။ ကိုစိုးသိမ္း (ပဲခူး)
ထုတ္ေဝသူ။ ။ ကိုညြန္႔ေသာင္း (သာရေဝါ)

No comments: