Friday, July 4, 2014

ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္အတူ (၁) - ကိုစိုးသိမ္း (ပဲခူး)

မလဲက်ေသးေသာ ခြပ္ေဒါင္းေအာင္လံ 

စစ္ဗိုလ္အစိုးရသည္ ဇူလိုင္ရက္စက္မႈႀကီးကို က်ဴးလြန္ၿပီးသည့္္ေနာက္ တကၠသိုလ္ေျမတြင္ ခြပ္ေဒါင္း လည္တိုင္က်ဳိးၿပီဟု ထင္ေနၾက၏။ 

ၾသဂုတ္လ ၂၇-ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္သည့္အခါ၌လည္း ေက်ာင္းသားထုသည္ လူဆိုးမ်ားသဖြယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစစ္ေဆးခံ၍ အထပ္ထပ္လက္မွတ္ထိုးလာၾကရသည္ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္ႀကီးကိုေတာ့ ငါတို႔ထင္သလို ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ၿပီဟုလည္း ထင္ေနၾကေပသည္။ မိမိတို႔ကိုယ္ကုိပိုင္လွၿပီဟုလည္း အထင္ႀကီးေနၾကေလသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ဓားႀကိမ္းႀကိမ္းထားသံေၾကာင့္လည္း သတၱိေျပာင္လွေသာ သူရဲေကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီကပင္ နားရြက္မွ်မလႈပ္ရဲဘဲ အၿမီးကုပ္၍ေနၾကခ်ိန္ ျဖစ္ေနေပသည္။ မသာအိမ္တြင္ ရဲရဲငိုဝံ့သူမရွိေအာင္လည္း သူတို႔တေတြက ေခတ္ေကာင္းေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ 

တကၠသိုလ္တြင္မူ ခြပ္ေဒါင္းေအာင္လံကေတာ့ မလဲက်ေသးပါေခ်။ ေက်ာင္းသားထုသည္ ဆက္လက္၍ တိုက္ပြဲအတြက္ တာစူအားယူေနၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ တကသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား အဖမ္းခံေနရသူႏွင့္ ေျပးရသူမ်ားသာျဖစ္ေနရာ တိုက္ပြဲအတြက္ အဆက္ျပတ္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ 


သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသားထုသည္ စုစည္းမိရသေရႊ႕အင္အားျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ သဟာယ ႏွင့္ စာဖတ္အသင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကေပသည္။ ယင္း S & R အသင္းမ်ားသည္ ယခင္ကာလမ်ားကဲ့သို႔ ထမင္းစားေရေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ရန္မဟုတ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္လည္း အားလံုးက သေဘာေပါက္ေနၾကၿပီျဖစ္၏။ အားလံုးသည္ တက္တက္ႂကြႂကြျဖစ္ေန၏။ တိုက္ပြဲမ်ားကား မေဝးေတာ့ၿပီ။ 

ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏွစ္ဝက္ညစာစားပြဲမ်ားမွ S & R ဥကၠ႒မ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ထားသည္ကို အမ်ားအျပား ၾကားလာရေပသည္။ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ဟူေသာ အသံကိုၾကားလိုက္လွ်င္ပင္ ေက်ာင္းသားထုသည္ ယင္းအျဖစ္ဆိုးႀကီးျဖစ္ပြားရသည္အထိ ဖန္တီးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္စည္းကမ္းဆိုးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ တရားခံမ်ားကို မၾကားဝန္႔ မနာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ႏွလံုးနာေနၾကေပသည္။ 

ထိုကဲ့သုိ႔ ဆံုး႐ႈံးေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ တကသ ကား ေခတၱအားျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံထားရရာ တကသ မရွိမိကာလတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယခင္က အစဥ္အလာအားျဖင့္ရွိခဲ့ေသာ သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္းမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ စဥ္းစားမိၾကေလသည္။ 

ထိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စတင္ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ားမွာ အမရေဆာင္မွ ကိုတင္ေအးႏွင့္ ကိုခ်စ္ေဆာင္၊ တေကာင္းေဆာင္မွ ကိုစိုးသိမ္းႏွင့္ ပုဂံေဆာင္မွ ကိုတင္ထြန္းဆိုသူတို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုလူေလးေယာက္တို႔သည္ အျခားအေဆာင္မ်ားမွ စိတ္ဝင္စားသူ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚ၍ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဘီအိုစီေကာလိပ္ ျမက္ခင္းျပင္၌ ေဆြးေႏြးပြဲတခု က်င္းပခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို တိုက္ပြဲ၏အစ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးသေဘာျဖင့္ ေတာင္းဆိုၾကည့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံု၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပ႒မဦးဆံုးေသာ ေရပြက္ကေလးတခုအေနျဖင့္ ထပြက္လိုက္ေသာ အဆိုပါ ဘီအိုစီေကာလိပ္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ သစၥာရွိစံုေထာက္မ်ား၏ သတင္းေပးခ်က္ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္႐ုပ္သိမ္းေစသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ရေသာ္လည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တိုက္ပြဲအတြက္ တာဝန္ခံေတာင္းဆိုရန္ ေကာ္မတီတခုကိုကား ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရေပသည္။ 

(ထိုျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ၌ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေလးဦးႏွင့္ မထိုက္ထိုက္(တီတီစီ)တို႔ ပါဝင္သည္။ မထိုက္ထိုက္မွာ ေနာင္မွအေၾကာင္းမညီညႊတ္၍ ႏႈတ္ထြက္သြားရာ ေကာ္မီတီမွာ ေလးဦးေကာ္မီတီအျဖစ္ က်န္ရစ္ေပသည္)။ 

ထိုအခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္၏ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံု ေနာက္ပိုင္းပ႒မဦးဆံုးေသာ ေက်ာင္းသားထု လႈပ္ရွားမႈႀကီး အေနျဖင့္ “အမ်ဳိးသားေန႔ စတုဒီသာ သပိတ္ေမွာက္ပြဲႀကီး” ျဖစ္ပြားခဲ့ေပသည္။ 

အမ်ဳိးသားေန႔၌ တကၠသိုလ္ဆရာအသင္းက စတုဒီသာ ေကၽြးေမြးပြဲႀကီး က်င္းပသည္။ ေက်ာင္းသားထုက ဆရာအသင္းသည္ စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ ခိုင္းေစခ်က္အရသာလွ်င္ အမ်ဳိးသားေန႔၏ အစဥ္အလာပံုစံကိုဖ်က္ဆီး၍ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အသြင္ေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္အမ်ဳိးသားေန႔တြင္ မိမိတို႔ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားထုကို ေက်ာင္းေဆာင္ S & R မ်ားကဦးစီး၍ ဒိုးပတ္ အိုးစည္ဝိုင္းမ်ားျဖင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ေက်ာက္တိုင္သို႔ စုေဝးခ်ီတက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကိုဖြင့္အံ၍ သံခ်ပ္မ်ား ထိုးၾကသည္။ စတုဒီသာမစားဘဲ သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။ “ဗိုလ္ႀကီးေကၽြးတဲ့ အပင္းေတြ မစားနဲ႕မစားနဲ႔” ဟု ဆႏၵျပဟစ္ေအာ္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ ေက်ာင္းသားထုတရပ္လံုး ျပန္လည္ လူးလြန္႔လာေသာအခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အာဏာပိုင္တို႔အဖို႔လည္း မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴးျဖစ္ရေသာကာလပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဘုရားတ,ရေသာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္မည္ ထင္ေပသည္။ 

ခြပ္ေဒါင္းေအာင္လံကား မလဲက်ေသးပါတကား။ 
ခြပ္ေဒါင္း ႏိုးၾကားလာေလၿပီ။ 
အိုးေဝ တြန္စျပဳေလၿပီ။ 

------------------------------------------------- 

ဒီဇင္ဘာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းမွစတင္၍ တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ညတိုင္းလိုလိုပင္ မေၾကနပ္ခ်က္မ်ားကို ဟစ္ေအာ္ ေႂကြးေက်ာ္သံမ်ား ၾကားရေပသည္။ 

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေလးဦးေကာ္မီတီသည္ S & R အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရေရးအတြက္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေတာင္းဆိုေနေပသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားေရးမွဴး ဦးစံထြန္းႏွင့္ ေလးဦးေကာ္မီတီ ေတြ႔ဆံုသည္။ ဦးစံထြန္းက ယင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပႆနာကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္ထံေတာင္းဆိုရန္ ျပန္ၾကားေလသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေလးဦးေကာ္မီတီက ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ အဓိပတိထံသို ထိုကိစၥကို ရွင္းလင္းတင္ျပေတာင္းဆိုသည္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ေလးဦးေကာ္မီတီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးက စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ သံေယာင္လိုက္၍ “အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ မလိုပါ။ S & R ေတြရွိေနရင္ ေက်ာင္းေဆာင္ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဝိုးတိုးဝါးတားအေျဖကိုေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းေဆာင္ေကာ္မီတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေပးမည္ဟု ကတိေပးသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနသည္ဆိုျခင္းမွာ ယံုတမ္းစကားဟု ထင္ေနဟန္ရွိေပသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ၇ ရက္ေန႔ညေနတြင္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခမ္းမ၌ ေလးဦးေကာ္မီတီ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို အားလံုးက မျငင္းႏိုင္ဘဲ လက္ခံလာေပသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ေကာ္မီတီတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္စိုး၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးလြင္၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးစံျမင့္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဦးကာ၊ ေက်ာင္းေဆာင္ေရမွဴး ဦးယုခင္၊ ဦးခင္ညိဳ၊ ဦး႐ံုမိုးတို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

ေလးဦးေကာ္မီတီဝင္မ်ားက ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွ နစ္နာခ်က္မ်ားျပႆနာ၊ တကၠသိုလ္ျဗဴ႐ိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာႏွင့္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ နစ္နာခ်က္မ်ား ျပႆနာတို႔ကို တင္ျပၾကသည္။ ယင္းျပႆမ်ားကို သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးမွသာလွ်င္ ပိုမို၍အတိအက် ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုၾကသည္။ 

ေက်ာင္းေဆာင္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ယင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႔စည္းသင့္ေၾကာင္း ခံယူေသာ္လည္း တကၠသိုလ္အေျခအေနမွာ စိတ္မခ်ရေသးဘဲ (ႏိုင္ငံေရးပေယာဂမ်ား ပါဝင္မည္စိုး၍) ဖြဲ႔စည္းခြင့္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ေပသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ေလးဦးေကာ္မီတီသည္ စိတ္မေလွ်ာ့ေသးဘဲ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္ ပညာေရး႒ာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတင္စိုး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းစိန္၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးလြင္၊ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ေမာင္သန္းထြန္းတို႔ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးေတာင္းဆိုၾကေလသည္။ ၎တုိ႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျခံဳ၍ၾကည့္လွ်င္ 

(၁) သဟာယႏွင့္ စာဖတ္ အသင္းခ်ဳပ္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးရန္။ 

(၂) ဇူလိုင္ ၇ ရက္အေရးေတာ္ပံုမွ နစ္နာခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရန္။ 

(၃) ဖမ္းဆီးထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိစၥကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ရဲရဲဝန္႔ဝန္႔ေျဖရွင္းေပးရန္။ 

(၄) ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ထပ္မံဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္။ 

(၅) မတရားေက်ာင္းေဆာင္ စည္းကမ္းဆိုးမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ မူမမွန္မႈမ်ားကို တာဝန္သိသိ ေျဖရွင္းအေရးယူေပးရန္။ 

ဟူေသာ အခ်က္ငါးခ်က္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ယထာဘူတက်၍ တရားေသာ မွန္ကန္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ တာဝန္ရွိသူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ကေလးကစားစရာ သေဘာထား၍ တရားဝင္ အေရးယူျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ၿပီးစလြယ္သာ ေခါင္းၿငိမ့္ခဲ့ေပသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပ်ားရည္ႏွင့္ ဝမ္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ အေဆာင္တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ေပး၍ ထမင္းစားခ်ိန္ေျပာင္းေပး႐ံုေလာက္သာ အေျပာင္းအလဲရွိခဲ့ေပသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလးဦးေကာ္မီတီသည္ ေက်ာင္းေဆာင္ S & R ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပၾကသည္။ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေတာင္းၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေလးဦးေကာ္မီတီကို တိုးခ်ဲ႕၍ ၁၄ ဦးေကာ္မီတီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၾကသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရရွိသည္အထိ ဆက္၍တိုက္ပြဲဝင္ၾကရ၏။ ဆံုးျဖတ္လို္က္ၾကေပသည္။ 

တကၠသိုလ္နယ္ေျမသည္ လႈပ္ရွားေန၏။ “လိုတာမရရင္ ရတာမယူနဲ႔” ဟူေသာ စာတမ္းမ်ားကို ေရးထိုး၍ တိုက္ပြဲဦးတည္ခ်က္သို႔ အားစုခ်ီတက္ေနၾကေလသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေလးဦးေကာ္မီတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားသည္ ၁၄-ဦး ေကာ္မီတီကို ေခၚယူေတြ႔ဆံုၾကရေပမည္။ ၁၄ ဦးေကာ္မီတီကလည္း ယခင္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မမိွတ္မသုန္ ဆက္လက္၍ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံေတာင္းဆိုၾကေလရာ၊ တရားမဝင္ေသာ လိုက္ေလ်ာခ်က္မ်ားကိုသာ တံု႔ျပန္ခဲ့ေပသည္။ ဤတြင္ တကၠသုိလ္နယ္ေျမ၌ “လိုက္ေလ်ာခ်က္မ်ားအတြက္ မေတြေဝၾကႏွင့္၊ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ၾက” ဟူေသာ အားေပးသူမ်ား ပိုလာခဲ့ျပန္ေလသည္။ 

ယင္းသို႔အားျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဒီေရတက္ေနခ်ိန္တြင္ ၁၄ ဦး ေကာ္မီတီ (သို႔မဟုတ္) သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္းခ်ဳပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး (ယာယီ) ေကာ္မီတီသည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရေပသည္။ 

ယင္းသို႔ေက်ာင္းသားထု၏ ေျမႇာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ကို ျမင္စျပဳခ်ိန္တြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခု ကြဲျပားရျခင္းမွာလည္း ေသခ်ာစြာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ေက်ာင္းသားထု၏ ေသြးစည္းညီညႊတ္မႈကို အထိတ္အလန္႔ႀကီးစြာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ ဂိုဏ္းခြဲေရးသမားတို႔၏ လက္ပါးေစမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိလာေပသည္။ 

ေလးဦးေကာ္မီတီတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကုိခ်စ္ေဆာင္ (အမရ)သည္ တိုက္ပြဲ၏လမ္းေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသားထုႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ေသြးေၾကာင္စြာ ေရွ႕တိုးလိုသည့္ ေရႊျပည္ဧဝါဒသမားတစုႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ 

ေလးဦးေကာ္မီတီမွ က်န္ေသာရဲေဘာ္ ၃ ဦးႏွင့္ အေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုကမူ ေက်ာင္းသားထုအား မွန္ကန္ေသာ၊ တရားေသာ အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ဦးေဆာင္၍ ရဲရဲဝန္႔ဝန္႔ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ သေဘာတူညီၾကေပသည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ အဆိုပါ ကိုခ်စ္ေဆာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ေရႊျပည္ဧဝါဒသမား ေက်ာင္းသားပြဲစားမ်ား၏ သ႐ုပ္သကန္ကုိ အမွန္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ေလးဦးေကာ္မီတီမွ ကိုတင္ေအး၊ ကိုစိုးသိမ္းႏွင့္ ကိုတင္ထြန္း တို႔သည္ ကိုၾကည္ဝင္း(သထံု)၊ ကိုေအာင္မ်ဳိး(အင္းဝ)၊ ကိုလွေဖ(စစ္ကိုင္း)၊ မစိန္စိန္(အင္းလ်ား)တို႔ႏွင့္အတူ ယာယီေကာ္မီတီမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကေပသည္။ 

ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္ပြဲပံုစံကုိ တဘက္အုပ္စု၏ပံုစံႏွင့္ယွဥ္၍ ေက်ာင္းသားတရားခြင္တြင္ တင္ျပကာ ေက်ာင္းသားထုက အဆံုးအျဖတ္ေပးပါရန္ ပန္ၾကားခဲ့ၾကေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရႊျပည္ဧဝါဒဘက္ေတာ္သားမ်ား ႀကီးစိုးသည့္ S & R မ်ားကို ေက်ာင္းသားထုက တေဆာင္ၿပီးတေဆာင္ျဖဳတ္ခ်၍ တိုးတက္ေသာအျမင္ရွိသည့္ S & R သစ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၾကကာ၊ ကိုတင္ေအးအုပ္စုအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ေက်ညာၾကေလသည္။ (မႏၱေလး၊ ေရႊဘို၊ ဒဂုန္၊ ပဲခူး) 

ထိုအခါတြင္ ယာယီေကာ္မီတီထဲတြင္ က်န္ရစ္ေသာၾကားေနသမားမ်ားႏွင့္ ကိုတင္ေအးအုပ္စု လိုလားသူမ်ားသည္ ႏႈတ္ထြက္သြားသူမ်ားအား ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚရန္ စိုင္းျပင္းၾကေလသည္။ S & R အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တခုျဖစ္သည့္ တေကာင္းေဆာင္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုညြန္႔ေသာင္းက ျဖန္ေျဖေရးသမားျပဳလုပ္၍ ေစ့စပ္ေပးသည္။ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ တက္ႂကြ၍ တိုက္ပြဲကို ႏိုင္နင္းမွန္ကန္စြာ ဦးေဆာင္သြားႏိုင္မည့္ ယာယီေကာ္မီတီအသစ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ (ေလးဦးေကာ္မီတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ တလတိတိအၾကာ)တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၾကေပသည္။ ယာယီေကာ္မီတီတြင္ ဥကၠ႒အဖြဲ႔ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ ထားရွိသည္။ ကိုတင္ေအးႏွင့္ ကိုစိုးျမင့္(ေရႊဘို)၊ ကိုညြန္႔ေသာင္း(တေကာင္း)၊ ကိုၾကည္ဝင္း(သထံု)၊ ကိုတင္(ပဲခူး)တို႔မွာ ဥကၠ႒အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္၍ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔တြင္ ကိုတင္ထြန္း(ေလးဦးေကာ္မီတီ)၊ ကိုေအာင္မ်ဳိး(အင္းဝ)တို႔ ပါဝင္သည္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွာ ကိုစိုးသိမ္း(ေလးဦးေကာ္မီတီ) ျဖစ္ေပသည္။ ေရႊျပည္ဧဝါဒသမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းသားထု တိုက္ပြဲပံုစံကို လြဲမွားေစခဲ့ေသာ ကိုခ်စ္ေဆာင္(ေလးဦးေကာ္မီတီ)ကိုမူ အစည္းအေဝး သဘာပတိအျဖစ္သာ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေလသည္။ 

ယင္းသို႔အားျဖင့္ ယာယီေကာ္မီတီသည္ ေက်ာင္းသားထု၏ တခဲနက္အားေပးမႈကို ခံယူခဲ့ေပသည္။ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈကိုလည္း အဆင့္ဆင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ (ေအာင္ေက်ာ္ေန႔) တြင္ ေအာင္ေက်ာ္ ေက်ာက္တိုင္ေရွ႕၌ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေက်ာင္းသားထု၏ အသံတိတ္ဆႏၵျပပြဲႀကီးကို ႏိုင္နင္းစြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ယာယီေကာ္မီတီ၏ စည္းကမ္းက်နေသာ ဦးေဆာင္မႈကိုလည္း မိဘျပည္သူ တရပ္လံုးက တအံ့တၾသ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကေပသည္။ 

ေက်ာင္းသားထုသည္ မိမိတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဆႏၵျပမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ညတြင္ အဓိပတိလမ္းမတံခါးႀကီးကို ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ေလသည္။ မိမိတို႔ ေတာင္းဆိုေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ား မရမခ်င္း ထုိတံခါးႀကီးကုိ မဖြင့္ႏိုင္ဟုလည္း ေႂကြးေၾကာ္ၾကေပသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ တကၠသုိလ္နယ္ေျမအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ သိပၸံျပပြဲႀကီးသို႔ မိဘျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူလာေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုတံခါးႀကီးကို ယာယီေကာ္မီတီသည္ ဝတၱရားေက်ႁပြန္စြာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။ 

ယင္းသို႔ ေက်ာင္းသားထု၏ လိမၼာပါးနပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲကို စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ သ႐ုပ္ေဖာ္ေနမႈေၾကာင့္ မိဘျပည္သူတရပ္လံုးက အားရဝမ္းသာ ၾသဘာေပးေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ “စစ္ဗိုလ္အစိုးရ” တခုသည္ ေျခမကိုင္မိ၊လက္မကိုင္မိႏွင့္ တုန္တုန္ရီရီ ျဖစ္ေနရေလသည္တကား။ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

 

No comments: