Thursday, July 10, 2014

သတင္းမီဒီယာေလာကကို အျမန္ဆံုး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾက (ကိုညိဳ)

ဒီကေန႔ ပခုကၠဴတရား႐ံုးကေန ယူနတီဂ်ာနယ္က ဦးတင့္ဆန္း အပါအဝင္ သတင္းသမား ၄ ဦးကို အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ... သတင္းေလာကသားေတြအေပၚ အစိုးရက တိတိက်က် စိန္ေခၚလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ မင္းတို႔သတင္းသမားေတြ သတိထားေနၾက၊ ဘာတတ္ႏိုင္သလဲ၊ ဒါ နမူနာပဲလို႔ နားရြက္တံေတြးဆြတ္ၿပီး ေသြးတိုးစမ္းလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ 

ဒါကို သတင္းသမားေတြ ၿငိမ္ခံေနမယ္ဆို ေနာက္ပိုင္း ပိုမိုတင္းၾကပ္တဲ့ဥပေဒေတြ တခုၿပီးတခုထုတ္ၿပီး ေခ်ာင္ပိတ္႐ိုက္လိမ့္မယ္။ ယူနတီသတင္းေထာက္ေတြက ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ထိပါးေႏွာက္ယွက္တာ မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ျပည္သူေတြသိေအာင္ ေထာက္ျပညႊန္ျပခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ 


ဒီလို သတင္းစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္လို႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း တိုင္းျပည္ႀကီးပ်က္ၿပီး စစ္မက္ေတြျဖစ္သြားမွာလည္း မဟုတ္။ အစိုးရ အေဆာက္အအံုႀကီးလည္း ၿပိဳလဲက်သြားမွာ မဟုတ္။ ဒီေလာက္ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးခ်ဖို႔ မလိုပါဘူး။ တရားမမွ်တတဲ့ တရားစီရင္မႈျဖစ္တယ္။ သတင္းေလာကသားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သက္သက္ျဖစ္တယ္။ တဆက္ထဲမွာပဲ က်ေနာ္တို႔ သတင္းသမားေတြ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းသမားအခြင့္အေရးမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရႏိုင္ဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ 

အမ်ားျပည္သူေတြသိၾကသလိုပဲ ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ သတင္းမီဒီယာေလာကမွာ အစိုးရအႀကိဳက္ ေျမႇာက္ပင့္ၿပီး မင္းအလိုလိုက္၊ မင္းႀကိဳက္ေဆာင္ အေခ်ာင္မီဒီယာသမားေတြလည္း ေခါင္းေပါင္းစ တလူလူလႊင့္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တရားမွ်တတဲ့၊ ဖံြၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရွ႕႐ႈတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္ကို ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ေရွ႕ေဆာင္သြားၾကရမယ့္အစား မီဒီယာေလာကကို ကိုယ္လိုရာဆဲြၿပီး နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပံုဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ 

ျပည္သူေတြအေပၚ နား မ်က္စိ က်ယ္ၿပီး ပိုမိုသိျမင္ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဆီ တြန္းတင္ႏိုးေဆာ္သြားရမယ့္အစား ျပည္သူေတြ အေတြးအျမင္ ေဝဝါးေအာင္ မျပည့္ဝ မရင့္က်က္တဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ ဝါဒမိႈင္းတိုက္မႈေတြ၊ အတုယူမွားေစမယ့္သတင္းမ်ဳိးေတြ၊ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အေတြးအေခၚစ႐ိုက္ေတြကို ဖံုးကြယ္ က်ားကန္ေပးတဲ့ အေတြးအျမင္ အလဲြေတြေပးၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး သက္တမ္းရွည္ေအာင္ ဝါဒျဖန္႔မႈေတြလုပ္ေနတာကို သတင္းစာတခ်ဳိ႕နဲ႔ ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ႕မွာ ဖတ္႐ႈ ေတြ႔ျမင္ေနရတယ္။

ျပည္သူေတြ သတင္းမွန္သိရိွဖို႔၊ ျပည္သူ႔နစ္နာမႈေတြ တင္ျပဖို႔၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူထု အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္သတင္းေတြ၊ လြတ္လပ္ၿပီး အေတြးအေခၚ ရင့္သန္ေစဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ေတြ ရွင္သန္ေစဖို႔ အားထုတ္ေနတဲ့ သတင္းသမားေတြကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရမယ့္အစား အခုလို ျပည္သူ႔အတြက္ တက္ႂကြၿပီး ေစတနာထားတဲ့ သတင္းသမားေတြကို ခ်ဳိးႏွိမ္အက်ဥ္းခ်ေနတာဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအေပၚ မ႐ိုးမသား လုပ္ေဆာင္မႈသက္သက္ျဖစ္တယ္။ သတင္းမီဒီယာေလာကသားေတြအေပၚ တစိုးတစိမွ် ေစတနာမရိွဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္တယ္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးရွင္သန္ႀကီးထြားဖို႔နဲ႔ သတင္းေလာက ႀကီးျမတ္လာဖို႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ ေပါမ်ားလာဖို႔ အစိုးရ အာဏာရိွသူေတြက အားေပးလုပ္ေဆာင္ ကူညီရမယ့္အစား ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ သတင္းသမားေတြအေပၚ ရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံေနတာကို က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာသမားေတြက ဝိုင္းဝန္း႐ႈတ္ခ်သင့္တယ္။ 

အခုလို ယူနတီ သတင္းသမားေတြအေပၚ မတန္တဆႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ခ်မႈကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔၊ သတင္းသမားေတြကို အခုလို ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္မႈေတြ ေနာက္ေနာင္ မေပၚေပါက္ဖို႔ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ သတင္းသမားေတြအားလံုး စုစည္းညီညြတ္မႈနဲ႔ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုတယ္။ မတရားတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာကို ျပည္တြင္းက မီဒီယာအဖဲြ႔အစည္းေတြက သမၼတ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာကို ေတာင္းဆို တင္ျပမႈေတြ ခ်က္ခ်င္းလုပ္သင့္တယ္။ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ မီဒီယာသမားေတြစုေပါင္းၿပီး ယခုလုပ္ရပ္အေပၚ သေဘာမက် ဆန္႔က်င္တဲ့အေၾကာင္း ဆႏၵျပ၊ သေဘာထားေဖာ္ထုတ္မႈေတြ အျမန္ဆံုးလုပ္သင့္တယ္။ 

က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းငံု႔ခံရင္ ဖိႏွိပ္သူေတြက ပိုတက္ႂကြလာလိမ့္မယ္။ အာဏာသက္တမ္း ကုန္ခါနီးခ်ိန္ ဒီကာလဟာ အစိုးရနဲ႔ အာဏာပိုင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြ ျပည္သူ႔ယံုၾကည္မႈမရလို႔ ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိျဖစ္ၿပီး ေသြးေလေျခာက္ျခားျဖစ္ေနတာကို အမ်ားျပည္သူကလည္း သတိျပဳမိေနၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ မွားၿပီးရင္း ထပ္ၿပီးမမွားေအာင္ ျပည္သူေတြအတြက္ ထိေရာက္မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေအာင္ မီဒီယာသမားေတြက ဝိုင္းဝန္း ဆံုးမဖို႔ အခ်ိန္က်ေနၿပီ။ 

ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ လႈပ္ရွားသြားခဲ့ၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေရွ႕က သတင္းစာဆရာ ဆရာမႀကီးေတြ၊ သတင္းေထာက္ႀကီးေတြ၊ စာေပအႏုပညာရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ ေက်းဇူးတရားနဲ႔ စြမ္းေဆာင္မႈေတြကို အစဥ္ဦးညႊတ္တဲ့အေနနဲ႔ သူတို႔ျပခဲ့တဲ့ သတၱိ၊ ဗ်တိၱနဲ႔ လမ္းညႊန္ခဲ့တဲ့ ပညာအသိကို တန္ဖိုးထားၿပီး ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ပါရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါၿပီ။ 

ဒီတခါ က်ေနာ္တို႔ညံ့ရင္ ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္မတ္မတ္ရပ္ႏိုင္ဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔...။ 

ကိုညိဳ 
၁၀ ဇြန္၊ ၂၀၁၄ 

 

No comments: