Thursday, July 3, 2014

ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္အတူ - ကိုစိုးသိမ္း (ပဲခူး)

ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္အတူ
(၁၉၆၂-၆၃) ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္အေရးေတာ္ပံု မွတ္တမ္း

ေရးသူ-ကိုစိုးသိမ္း (ပဲခူး) 

၁၉၆၂-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ (ေက်ာင္းသား အာဇာနည္ေန႔) တြင္ က်ဆံုးခဲ့ရွာေသာ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို သစၥာရွိေသာအားျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ေရးသည္။ 

‘အမွာ’ 

ရဲေဘာ္စာဖတ္သူ ...

၁၉၆၂၊ ၆၃ ႏွစ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေနာင္အနာဂတ္တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ မွတ္တမ္းတေစာင္တဖြဲ႔ ထားရွိသင့္သည္ဟုယူဆမိ၍ ဤစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ဤမွတ္တမ္းစာအုပ္မတိုင္မီကပင္ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံု၏ ဂရက္မ်ားျဖစ္ေသာ မႏၱေလးေဆာင္မွာ ရဲေဘာ္ကိုခင္ေဆြ၏ (ရင္ျပင္နီ) သည္၎၊ ဒဂုန္ေဆာင္မွ ရဲေဘာ္ကိုလွျမင့္၏ (ဥဒါန္းမေၾက)သည္၎၊ ရဲေဘာ္ကိုတင္ေအး၊ ကိုၾကည္ဝင္းႏွင့္ ကိုသူမြန္ (ကိုသိန္းေအာင္)တို႔၏ (တကၠသိုလ္ဝန္းက်င္) သည္၎၊ အင္းဝေဆာင္မွ ရဲေဘာ္ေအာင္မ်ဳိး၏ (အေရးေတာ္ပံု စာေစာင္သစ္)သည္၎၊ တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ အားရဘြယ္ရာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးသည္သာမက၊ ယခုတဖန္ ရဲေဘာ္ကိုခင္ေဆြႏွင့္ ကိုသန္းထြန္းဦး (အင္းဝ) တို႔၏ (အႏိုင္မခံ)သည္ပင္လွ်င္ မၾကာမီထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ၾကားသိရေပသည္။

ဤ (အေရးေတာ္ပံုမွတ္တမ္း) သည္ မေမ့ေပ်ာက္သင့္ေသာ ၁၉၆၂၊ ၆၃ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အၾကမ္းဖ်င္း စာပန္းခ်ယ္ထားသည္ျဖစ္ရာ စုတ္ခ်က္ အႏုအရမ္း၊ အၾကမ္းအေပ်ာ့မ်ား ပါေကာင္းပါရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။

မွတ္တမ္းေရးသူသည္ (၆၂-၆၃) ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေလးဦးေကာ္မတီမွအစျပဳ၍ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈေကာ္မတီအထိ တိုက္ပြဲအစဥ္အဆက္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ဤမွတ္တမ္းသည္ အေတာ္ပင္ ျပည့္စံုခိုင္လံုသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ စီးပြားေရးကိုယ္က်ဳိးရွာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတန္ဘိုးႏွင့္ ေဈးႏႈန္းကိုယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္မည္ဟု ေျမာ္လင့္ပါသည္။

ညႊန္႔ေသာင္း 
(ထုတ္ေဝသူ) 

ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္အတူ 
(၁၉၆၂-၁၉၆၃) တကၠသိုလ္ အေရးေတာ္ပံုမွတ္တမ္း 

လႈပ္ရွားေနေသာ တကၠသိုလ္ 

၁၉၆၂-၆၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စာသင္ႏွစ္သည္ သမိုင္းစဥ္အဆက္ ရာဇဝင္တင္ရစ္မည့္ ႏွစ္အပိုင္းအျခားျဖစ္ေပသည္။

၁၉၆၂-ခုႏွစ္ မတ္လ-၂ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပထစ အစိုးရ၏လက္ဝယ္မွ ‘ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ’ အမည္ခံ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္ေစာ ‘စစ္ဗိုလ္အစိုးရ’ သည္ သိမ္းပိုက္ျခင္း ျပဳလိုက္ေပသည္။ အဆိုပါ ‘စစ္ဗိုလ္အစိုးရ’ တက္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးသည္ ယင္းအစိုးရ၏အေျခအေနကို မ်က္ေတာင္မွ် ရရမခတ္ရဲဘဲ ေစာင့္စားၾကည့္႐ႈေနခဲ့ၾကေပသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ထိုအစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီေရးသေဘာထား ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး သေဘာထားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ားကို ၾကားသိလာၾကရာ အနည္းငယ္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္သလို ျဖစ္လိုက္ၾကရေသးသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းအစိုးရသည္ ေမြးဖြား၍မွ ၆-လသား မျပည့္မီတြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ဇူလိုင္လ ၇-ရက္ သတ္ျဖတ္မႈႀကီးကို က်ဴးလြန္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိ၏ဇာတိသ႐ုပ္ကို မိမိဘာသာ ေဖာ္ျခင္းျပဳလိုက္္ေပသည္။

တကၠသိုလ္သည္ ေက်ာင္းသားထု၏ ေအာင္ေျမသာျဖစ္၏။ တကၠသိုလ္သည္ အစဥ္တက္ႂကြေန၏။ ေက်ာင္းသားထု၏ အစဥ္အလာကိုကလည္း ဖိလွ်င္ႂကြ၍ ထိလွ်င္ခ်တတ္ေသာ ရာဇဝင္ရွိခဲ့သည္ျဖစ္၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ေက်ာင္းသားထုသည္ ၿဗိတိသွ်ေခတ္မွ ပထစ ေခတ္အထိပင္ မိမိတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ အေၾကာင့္အက်ကင္းစြာ ပညာသင္ၾကားေရး၊ အမ်ဳိးသားပညာေရး တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္ေတာင္းဆိုရင္း တိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ခြပ္ေဒါင္းေအာင္လံကို ျမင့္မားစြာ လႊင့္ထူကာ တိုက္ပြဲဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾက၏။

မည္သည့္အစိုးရပင္ တက္လာပါေစ၊ ဆံုး႐ႈံးေနေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဝန္႔ဝန္႔စားစား ေတာင္းဆိုရန္မွာမူ ေက်ာင္းသားထု၏ ရာဇဝင္ေပးတာဝန္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ဤခံယူခ်က္ကို ျမဲျမံစြာဆုတ္ကိုင္ရင္း တကၠသိုလ္နယ္ေျမသည္ အစဥ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနေလသည္။ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံုမွသည္ ယေန႔အထိ ခြပ္ေဒါင္းေအာင္လံသည္ ေက်ာင္းသားထုတိုက္ပြဲမ်ား၏ ေရွ႕တန္းတြင္ မားမားမတ္မတ္ လႊင့္ထူေနသည္မဟုတ္ပါလား။

ေက်ာင္းသားထုသည္ ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္အတူ တုိက္ပြဲဝင္ရင္း ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္အတူ ေအာင္ပြဲခံရဦးမည္သာျဖစ္ေလသည္။

ဇူလိုင္ ၇-ရက္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး 
သို႔မဟုတ္ 
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဇူလိုင္ ရက္စက္မႈႀကီး 
(Rangoon University July Massacre) 

၁၉၆၂-၆၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းသည္ ဇူလိုင္အေရးေတာ္ပံုမွ စတင္ရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။

ယင္းအေရးေတာ္ပံုျဖစ္ရျခင္း၏ အေျခခံမီးပြားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားထုအတြက္ မတရားခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္စည္းကမ္းဆိုးမ်ားမွ စတင္ခဲ့ေပသည္။

လြတ္လပ္စြာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္၍ ပညာသင္ၾကားလိုၾကေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို မတရားခ်ဳပ္ခ်ယ္၍ လူဆိုးမ်ားသဘြယ္ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းကို နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ရင္ဆိုင္လာရေသာအခါ ဖိလွ်င္ ႂကြ၍၊ ထိလွ်င္ ခ်တတ္ေသာ အစဥ္အလာ စိတ္ဓာတ္သည္ တြန္းကန္ထြက္ေပၚ၍ လာရေပသည္။

‘စစ္ဗိုလ္အစိုးရ’ ၏ သစၥာရွိ အာဏာပိုင္တို႔၏ တင္းမာေသာဆက္ဆံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ က်ဥ္းၾကပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားထု၏ အံုႂကြမႈမွာလည္း မိႈင္းျပည့္ေနေသာ မီးပံုးပ်ံသဖြယ္၊ တြန္းကန္ျပည့္ႏွက္၍ေနေပ၏။

ထိုအခါ တကသ သည္ ေက်ာင္းသားထုအတြက္ တာဝန္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ ေက်ာင္းသားတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္းျပဳေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ငါ လုပ္သမွ် အေကာင္းဟု ရာဇမာန္တက္ေနေသာ စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တကသ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ စဥ္းစားျခင္းမျပဳခဲ့ၾကေခ်။

ေနာက္ဆံုးတြင္ တကသ သည္ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဘိတ္ေခၚ၍ ယင္းစည္းကမ္းျပႆနာကို မည္သို႔ကုိင္တြယ္ၾကမည္နည္းဟု ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလာရေပသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏ရလာဒ္မွာ ေတာင္းဆိုခ်က္ သံုးခုကို အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အဆိုပါေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ...

(၁) ေက်ာင္းသားထု လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ မတရားေက်ာင္းေဆာင္ စည္းကမ္းဆိုးမ်ားကို လံုးဝ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္။

(၂) တကၠသိုလ္ေကာင္စီတြင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေစရန္။

(၃) အဆိုပါ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခုခုက ေက်ာင္းသားထုႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ စည္းကမ္းသစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။

ဤေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာင္းသားထု၏ ႐ိုးသား၍တရားေသာ ဆႏၵမ်ားသာျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အာဏာပိုင္တို႔က ေက်ာင္းသားထု၏ဆႏၵကို လံုးဝ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ေနခဲ့ေပရာ ဇူလိုင္ ၇-ရက္ေန႔ အေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္ပြား ရသည္အထိပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ဇူလိုင္လ ၆-ရက္ေန႔ညတြင္ ေက်ာင္းသားထု၏ရင္ထဲမွ အစိုင္အခဲမ်ားပြင့္အန္၍လာၾကေပသည္။ မည္သူ၏ ပေယာဂမွ်မပါဘဲ အက်ဥ္းေထာင္သဖြယ္ ေသာ့ခတ္၍ထားေသာ အေဆာင္တံခါးမ်ားကို႐ိုက္ခ်ဳိး၍ ေက်ာင္းေဆာင္ေရးမွဴး၏ အိမ္ေရွ႕သို႔ စုေဝးခ်ီတက္ၾကေလသည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔၏ရင္ထဲမွ အႀကိတ္အခဲမ်ားကို ဟစ္ေအာ္၍ဆႏၵျပၾကရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို အထက္သို႔တင္ျပေပးပါမည္ဟု ေက်ာင္းေဆာင္ေရးမွဴးက ကတိေပးခဲ့ေလသည္။ (ေက်ာင္းသားထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ တကသ ႏွင့္ ထပ္တူပင္ျဖစ္ေပသည္။) ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္ေရးမွဴး၏ကတိကိုယံုစား၍ စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ မိမိတို႔အေဆာင္မ်ားသို႔ ျပန္ခဲ့ၾကေလသည္။ ယင္း ၆-ရက္ေန႔ည လႈပ္ရွားမႈသည္ ေက်ာင္းသားထု၏ ညီညႊတ္ေသာအင္အား ေသြးစည္းေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာတိုက္ပြဲယံုၾကည္ခ်က္ကို အထင္အရွားျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဇူလိုင္လ ၇-ရက္ေန႔ ညေန ၁-နာရီတြင္ တကသ၌ ေက်ာင္းသားထုစည္းေဝးပြဲႀကီး က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းစည္းေဝးပြဲႀကီးအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းသားထုသည္ မိမိတို႔အား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ စည္းကမ္းဆိုးမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာဆႏၵျပပြဲႀကီးကို တကသ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပသည္။

ယင္းသို႔ ေက်ာင္းသားထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္းကို ေခါင္းေဆာင္၍ဟုဆိုကာ ဆႏၵျပပြဲအၿပီးတြင္ တကသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ စံုေထာက္မ်ားက အဓမၼဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ေလသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္၍ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စစ္ဗိုလ္အစိုးရ၏ လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားကို တိုက္ပစ္၍လူစုခြဲခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္နက္မဲ့ ေက်ာင္းသားအုပ္ႀကီးမ်ားအတင္းသို႔ ယမ္းအားျပင္းထန္လွေသာ နံပါတ္ G 3 အမ်ဳိးအစား က်ည္ဆံမ်ားကို ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ဒလၾကမ္းပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္။

စစ္အစိုးရ၏ အလြန္အားထားရေသာ အင္အားတစိတ္တေဒသျဖစ္သည့္ အဆိုပါ အထူးတပ္သားမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အေရအတြက္ အတိအက်မသိႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားေပါင္း အေျမာက္အမ်ား ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ အေျမာက္အမ်ား ဒဏ္ရာရ၍ လူညြန္႔တံုးခဲ့ၾကရသည္။ (ေျချပတ္လက္ျပတ္၊ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္မ်ားစြာကို အားလံုး ကုိယ္ခ်င္းစာ၍ ၾကည့္ႏိုင္ေပသည္)။

အဆိုပါ ရက္စက္မႈႀကီးကို စစ္ဗိုလ္အစိုးရသည္ ၿမိန္ေရယွက္ေရ က်ဴးလြန္ၿပီးေသာအခါ ေသြးငတ္ေနေသာ ထိုလူစုသည္ ဇူလိုင္လ ဂ-ရက္ နံနက္ေစာေစာတြင္ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းဝင္ တကသ အေဆာက္အဦႀကီးကို ယမ္းကပ္မ်ားျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ေပသည္။ မိမိတို႔၏ျပစ္မႈႀကီးကို ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္လည္း အဆိုပါ တကသ သည္ နစ္ျဖဴသူပုန္တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ရာ ႒ာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟူ၍လည္း ဆင္ေျခေပးလုိက္ေခ်ေသး၏။

ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္ဗိုလ္အစိုးရသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္းမွ မိမိတို႔၏ လက္ရာေျခရာ သဲလြန္စမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္တကြ တျပည္လံုးရွိ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအားလံုးကုိ ရက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ပိတ္ထားလိုက္ေလသည္တကား။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ 

  

No comments: