Saturday, March 16, 2013

အႏွစ္သာရအားျဖင့္ (ခင္ၿငိမ္းသစ္)

မန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔ထိတိုင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ေခတ္အဆက္ဆက္က အိပ္မက္မွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ခ်င္ပါသည္။ 

 ေတာင္သူလယ္သမားတို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့စဥ္က ေရွ႕တန္းမွပါဝင္ခဲ့သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ပုန္ကန္မႈသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း၏မ်က္ႏွာစာ ကမၸည္းတင္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုပုန္ကန္မႈသည္ အဂၤလိပ္တို႔ကို အံၾသတုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား မပါဝင္ဘဲ ဓားလံွတို႔ျဖင့္ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ လယ္သမားတို႔ကို ၂ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ပုလိပ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ရသည္။ ထိုပုန္ကန္မႈကို လယ္သမားတို႔၏ ဦးေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဆရာစံကို ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ခဲ့မွသာ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ပုန္ကန္မႈ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ လယ္သမားတို႔၏ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယိုင္နဲ႔ခဲ့သည္။ 


လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ ေရေျမသဘာဝ ေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ ႀကီးပြားတိုးတက္ခဲ့သည္။ "ဆီကို ေရခ်ဳိး၊ ေဆး႐ိုး မီးလႈံ၊ စပါးေတာင္လိုပံု" ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာဆန္ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးရွိၿပီး ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားေကာင္းမြန္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ယိုေဟးအီဆာဆာကာဝါ က "ကြၽန္ေတာ္ငယ္ငယ္က ဂ်ပန္ျပည္မွာ အစားအေသာက္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ကမၻာကပို႔တဲ့ အကူအညီထဲမွာ ျမန္မာက ဆန္ေတြပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္က ျမန္မာျပည္က ဆန္သာမရခဲ့ဘူးဆိုရင္ အခုကြၽန္ေတာ္ဆိုတာရွိမွာ မဟုတ္ဘူး" လို႔ ေျပာျပခဲ့တာကို ၾကားရဖူးသည္။ အဲဒီ့ေလာက္အထိ ျမန္မာ့ဆန္က ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ကို ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အေလးထားသည္ဟု ျပသလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လယ္သမားတို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူလိုက္ၿပီး ေျမျပင္၊ ေရျပင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟုဆိုလိုက္ပါေတာ့သည္။ ထိုလယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္သည့္ လယ္သမားတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ေက်စပါး ေပးသြင္းရသည္။ 

တာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တျဖစ္လဲ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ(မဆလ) က တာဝန္ေက်စပါးမေပးႏိုင္ေသာ လယ္သမားတို႔အား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်သည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ စပါးအထြက္နည္းပါက လယ္သမားတို႔သည္ တာဝန္ေက် စပါးေပးရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားထံမွာ စပါးကို ေစ်းႀကီးေပးဝယ္ရသည္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏ အႏွစ္သာရအျဖစ္ ပုဂၢလပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္သမားတို႔သည္ ဝမ္းစာစပါး သိုေလွာင္ခြင့္ မရွိပါ။ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးသည့္ လယ္သမားတို႔သည္ ဝမ္းစာအတြက္ စပါးမ်ားကို ခိုးဝွက္ကာ သိုေလွာင္ၾကရသည္။

ထိုေခတ္ထိုအခ်ိန္က တာဝန္ေက်စပါးအတြက္ ဘဝပ်က္ခဲ့ၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔အေၾကာင္းကို အပ္ေၾကာင္းထပ္မွ် ၾကားေနခဲ့ရဖူးသည္။ ဆိုရွယ္လစ္၏ သားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ နာမည္ဆိုးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ ေကာင္စီဝင္အဆင့္ဆင့္က လယ္သမားတို႔ ဝမ္းစာစပါး ခ်န္ထားေၾကာင္းၾကားသိရလွ်င္ ထိုလယ္သမားတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို ဂ်ပန္ေခတ္က ကင္ေပတိုင္မ်ားကဲ့သို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခြင့္၊ ဖ်က္ဆီးခြင့္ကို တရားဝင္ရရွိခဲ့သည္။ လယ္သမားတို႔၏ ဘဝသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားႏွင့္သာ လက္ပြန္းတတီးရွိေနခဲ့ရသည္။ 

 ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္က ျမန္မာ့ဆန္သည္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ဆန္အျဖစ္ တင့္တယ္ေနခဲ့ရမွ မဆလ လက္ထက္တြင္ အလြန္မွားယြင္းသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းမွာ လယ္ကြက္မ်ားအတြင္း မ်ဳိးမတူေသာ စပါးမ်ဳိးေစ့တို႔အား အကြက္ခ် စိုက္ပ်ဳိးေစခဲ့သည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအား မိ႐ိုးဖလာနည္းမ်ားျဖင့္သာ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသးသည့္ လယ္သမားတို႔က သေဘာမတူခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာရွင္၏အမိန္႔အား မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လယ္ကြက္တစ္ကြက္အတြင္း မ်ဳိးမတူေသာ စပါးတို႔အား အကြက္ခ်စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရသည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အလြန္နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ ေပၚဆန္းေမႊးဆန္သည္ အျခားစပါးမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဝတ္မႈန္ကူးခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အနံႏွင့္အရသာ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ရသည္။ 

ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည္မွာ လယ္ေျမမ်ားကို အစိုးရမွပိုင္ဆိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လယ္ေျမမ်ားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းတို႔သည္ အေကာင္အထည္မေပၚခဲ့ဘဲ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ထံ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရက နီးစပ္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းဟု အမည္တပ္ကာ သိမ္းယူမႈမ်ားသည္ မဆလ အစိုးရလက္ထက္မွာထက္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ပဲခူးတိုင္းတြင္ လယ္ေျမအသိမ္းခံခဲ့ရေသာ လယ္သမားတစ္ဦးႏွင့္ မဲေဆာက္တြင္ ကြၽန္မ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သူ႔အမည္မွာ ဦးျမင့္ဦးျဖစ္သည္။ သူေျပာျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားက 

"ကြၽန္ေတာ္က ပဲခူးအပိုင္ ကြမ္းျခံရြာကပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အဘိုးအဘြားေတြလက္ထက္ကတည္းက စိုက္ပ်ဳိးခဲ့တဲ့ လယ္ေျမေတြရွိခဲ့ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေဖ လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ အဲဒီ့လယ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မပိုင္ေတာ့ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ လယ္ေတာ့ စိုက္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ပဲေတြေစ်းေကာင္းရလိုက္ေတာ့ အဲဒီ့ႏွစ္ ကြၽန္ေတာ္ မဂၤလာေဆာင္ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္သားအႀကီးေကာင္ကို ေမြးၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေလာက္မွာျဖစ္မယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လယ္ေတြကို အင္း အျဖစ္ အစိုးရက သိမ္းလိုက္ၿပီး အင္းေလလံတင္တယ္တဲ့။ ေလလံေအာင္တယ္ဆိုတဲ့ လူေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔လယ္ေတြကိုဝင္ၿပီး ျခံခတ္ၾကတယ္။ 

ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေငြ ၁ သိန္း ေလ်ာ္ေၾကေပးမယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သေဘာမတူဘူး။ ဒီလယ္ေတြမရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာဆက္လုပ္ရမွာလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္လယ္စိုက္တာအျပင္ ဘာမွ မလုပ္တတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ့အခ်ိန္က အစိုးရကိုလည္း ေၾကာက္ေနရတယ္၊ အစိုးရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လူေတြကိုလည္း အရမ္းေၾကာက္ရတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွမေျပာႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔လယ္ေတြကို ျခံခတ္ထားေပမယ့္ ဘာမွလည္းလုပ္တာ မေတြ႔ဘူး။

နာက္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လယ္အသိမ္းခံရတဲ့ လူေတြကို စာရြက္အလြတ္တစ္ရြက္ေပၚမွာ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲေမးတာလဲ မေျဖဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ နည္းနည္းပါးပါး နားလည္တဲ့လူေတြက လက္မွတ္မထိုးဘူးေျပာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၿခိမ္းေျခာက္တာေပါ့။ ဒါနဲ႔ပဲ လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ထိုင္းကိုမလာခင္က ကိုယ့္မွာ လယ္မရွိေတာ့သူမ်ား လယ္မွာ အခစားနဲ႔လုပ္ရတယ္။ အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ထိုင္းမွာ အလုပ္လာလုပ္ရတာပါ" လို႔ ေျပာျပခဲ့သည္။ 

ဦးျမင့္ဦးနဲ႔ ကြၽန္မ ေတြ႔ဆုံခဲ့တာက မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ေဆး႐ံုႀကီးမွာပါ။ သူဟာ ထိုင္းကိုေရာက္လာၿပီးေနာက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းခြင္ခုျဖစ္ေသာ ၾကံစိုက္ခင္းတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္ ေျခေထာက္ကို ဒူးဆစ္မွ ျဖတ္ပစ္ခဲ့ရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္သေဌးက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့တာေၾကာင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ သူက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားထဲက တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ားထဲက တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ 

ကိုျမင့္ဦးက "ကြၽန္ေတာ္တို႔ လယ္ေျမေတြ အသိမ္းမခံရရင္ အခုလိုမ်ဳိးဒုကၡနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႔ၾကံဳရမွာမဟုတ္ဘူး။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေဆး႐ံုကျပန္ဆင္းရင္ ဒုကၡိတ ဘဝနဲ႔ ဘာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမလဲဆိုတာ စဥ္းစားလို႔မရလို႔ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ဓာတ္က်မိတယ္။ တစ္ခါထဲေသသြားခဲ့ရင္ေကာင္းမွာပဲလို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြးေနမိတယ္" လို႔ သူက ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုင္းဆန္သည္ ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနသည္။ 

ထိုင္း အစိုးရက လယ္သမားတို႔အား နည္းပညာမွအစ လယ္ယာ သံုးပစၥည္းအဆံုး အားလံုးကို ေထာက္ပံေပးသည္။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ လယ္သမားတို႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့လွ်င္ အစိုးရက ၈ဝ ရာခိုင္နႈန္း ေထာက္ပံ့ေၾကးျပန္ေပးခဲ့သည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံအဆင့္ စီမံကိန္းျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လွ်င္ လယ္ပိုင္ရွင္တို႔အား ေခၚယူေဆြးေႏြးၿပီး လယ္ရွင္ေကနပ္လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို တနင့္တပိုးေပးသည္။ လယ္ပိုင္ရွင္ မေက်နပ္ပါက ထိုစီမံကိန္းကို အျခားနည္းလမ္းရွာ၍ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္သည္။ 

ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းမွာေတာ့ လယ္ေျမမ်ားကိုသိမ္းယူရာတြင္ လယ္သမားမ်ား သေဘာတူရန္မလိုပါ။ အစိုးရႏွင့္ သေဘာထားညီမွ်လွ်င္ လယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းယူႏိုင္သည္။ လယ္သမားတို႔က မိမိတို႔လယ္ယာေျမအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါက တရားစြဲဆိုခံေနၾကရသည္။ လယ္ဆည္ဝန္ႀကီးက သူ တင္သြင္းေသာ ပုလဲသြယ္ စပါးမ်ဳိးကို စိုက္ပ်ဳိးေစရန္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဝန္ထမ္းတို႔၏ အင္အားကိုသံုးကာ လယ္သမားတို႔အား စိုက္ပ်ဳိးေစသည္။ ထိုစပါးမ်ဳိးသည္ ေစ်းႀကီးၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ရာသီတြင္ မ်ဳိးမရေသာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္စိုက္ပ်ဳိးရန္ မ်ဳိးစပါး ထပ္မံဝယ္ယူရပါလိမ့္မည္။ လယ္သမားတို႔အတြက္ တြက္ေျခမကိုက္ပါ။ သို႔ေသာ္ လယ္သမားတို႔မွာ ျငင္းဆန္ရန္အားမရွိျဖစ္ရပါသည္။ ထိုဝန္ႀကီး၏ သားတင္သြင္းေသာ ဓတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားက လိုက္လံရာင္းခ်ေပးရသည္။ ျမန္မာ လယ္သမားတို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရၾကပါ။ 

ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ ျမန္မာလယ္သမားတို႔၏ ဘဝသည္ ပင္လယ္ထဲေနေသာ ငါးမ်ားေရငတ္ေနသကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာကာင္းလွသည္။ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမား ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ထိုသူတို႔၏ ဆင္းရဲတြင္းမွာ နက္သထက္နက္လာေနသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားထဲမွာ အာဏာရွိသူတို႔၏ ဖိစီးမႈကိုလည္း လည္စင္းကာ ခံေနၾကရသည္ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တိုက္ဖ်က္ခ်င္လွ်င္ လယ္သမားတို႔ဘဝ အဆင္ေျပတိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ကို အႏွစ္သာရ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရွိေစခ်င္သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ဘဝ သာယာစိုေျပာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ခင္ၿငိမ္းသစ္ 


 

No comments: