Wednesday, March 20, 2013

ျပည္သူ႔ အလံေတာ္ .... (ဒုတိယပုိင္း)

ငါတုိ႔သည္ ဤ ဟန္တာစတံု၊ ပါလိုမား၊ အဇူကႏွင့္ ၀ီယိုဂ်ီလို တို႔တြင္ ေနၾကသည္။
သူတို႔ေကၽြးေမြးေသာ သူတုိ႔၏ ရွိသမွ် ဆင္းရဲ ညံ့ဖ်င္းလွေသာ အာဟာရကို ခပ္မွ်ဥ္းမွ်ဥ္း သြင္းကာ ငါသည္ ၀ါးမ်ဳိခဲ့ရသည္။
သူတို႔သည္ သူတုိ႔၏ ၾကမ္းျပင္ျဖစ္ေသာ ေျမႀကီးကုိ ငါ့အား ျပသၾကသည္။
မီးဖို၊ အမႈိက္သ႐ိုက္၊ ၾကမ္းပုိးမ်ားႏွင့္ အဆံုးမဲ့ေသာ သူတို႔၏ ဘ၀၊ တကုိယ္တည္း အေနမ်ား။
ထို႔အျပင္ ေခၽြးၿပိဳက္ၿပိဳက္ က်လ်က္ရွိေသာ တြင္းတူး အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ေပါက္ခၽြန္းမွ သစ္သားလက္ကုိင္တြင္ လက္ရာမ်ား အရစ္အရစ္ ထေနသည္ကုိ ငါ ျမင္ေတြ႔သည္။


ထို႔အျပင္ ငရဲျပည္၏ ၀မ္းဗိုက္အတြင္းမွ ဟစ္ေအာ္လုိက္သည့္အလား၊ ေတာင္ႀကီး၏ စြတ္စုိထိုင္းမႈိင္းေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံတသံကုိ ငါၾကားလိုက္ရသည္။
ထိုေနရာတြင္ကား ေခၽြး၊ ေသြး၊ အညစ္အေၾကး စသည္တုိ႔ျဖင့္ မ်က္ႏွွာဖံုးႏွင့္တူသည့္ လူလား မေျမာက္ေသးေသာ၊ မ်က္ႏွာမပါေသာ သတၱ၀ါတခုသည္ ခုိနားလ်က္ ရွိသည္။
ထို အမည္မွည့္၍ မရေသးေသာအရာက ငါ့အား ေအာ္၍ေျပာသည္။
“အုိ ... အဘယ္ညီငယ္၊ သင္သြားေလရာတြင္ ဤ ေျခရင္းေအာက္မွ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ ခံစား၍ ေနၾကေသာ ဒုကၡအေပါင္း၏ အေၾကာင္းအရာကုိ လူတုိ႔အား ေျပာၾကားလိုက္ပါဘိ၊ ငရဲတြင္း၏ ေဘာင္စြန္း၀ယ္ ဘ၀ကုိ ကပ္နား၍ ေနရေသာ သင့္ေနာင္ေတာ္၏ အတၳဳပၸတၱိကုိ ေျပာၾကားလိုပါဘိ”
ျပည္သူတို႔၊ ဤေနရာမွေန၍ ဦးေခါင္း ညႊတ္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လက္လွမ္း၍ ကူပါမည္ဟု သင္သည္ အဓိဌာန္ျပဳပါေလာ့။
မႏွစ္က ဤေနရာသို႔ သူတို႔ကုိ သင္ေခၚလာခဲ့သည္။
ဤ ေနရာမွ ေသြးတုိ႔သည္ ပန္းထြက္ကုန္သည္။
တိုင္းျပည္၏အလယ္၊ နန္းေတာ္ႀကီး၏ ေရွး႐ႈ၊ လမ္းမႀကီးလယ္ေကာင္မွာ အဘယ္ေသာသူမွ ေဆးေၾကာ၍လည္းမရ၊ ကမၻာႀကီးက မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ရန္ ၾကယ္တာရာမ်ားကဲ့သို႔၊ သင္တို႔၏ ခ်င္းခ်င္းနီေသာ ေသြးစ ေသြးနတို႔သည္ မပ်က္ မေရြ႕ ခိုင္ၿမဲစြာပင္ ဤေနရာ၀ယ္ တည္ရွိကုန္သည္သာတည္း။
သင္တုိ႔၏ စကားလံုးတုိ႔သည္ အသည္းႏွလံုးမွ ယိုစီးက်လာ၍ ညီညႊတ္ေရးကုိ ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။
ျပည္သူတို႔၊ သင္တို႔သည္ မ်က္ရည္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ား သီက်ဴးကာ၊ သင္တို႔၏ ဤေျမကြက္ကုိ ခ်ီတက္၍ လာၾကေသာအခါ လူသတ္သမားတို႔သည္ သင္တို႔၏ ေသြးတို႔ျဖင့္ ေျမကြက္ကုိ ရႊဲစုိေစခဲ့ၾကသည္။

ပါဗလို နီ႐ူဒါ
ဗမာဘာသာျပန္ - ဒဂုန္တာရာ


(ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ၏ အယ္ဒီတာစားပြဲ၊ စာေပ အႏုပညာေ၀ဖန္ေရးႏွင့္ ပန္းႏုေရာင္အို စာအုပ္မွ) 


 

No comments: